Togra Chomharchumann Oileán Thoraigh

Tá togra ar fiú beagnach €270,000 idir lámha ag Comharchumann Oileán Thoraigh faoi láthair, atá a mhaoiniú ag clár LEADER.

Tá dhá chéim sa togra, céim a 1 atá idir lámha faoi láthair, sin sciobal atá tógtha taobh leis an Ionad Pobail agus tá sé i gceist meadú a chur leis an Ionad Pobail i gcéim a 2 don togra.

Sa bpíosa breise a chuirfear leis an Ionad a bheas an GTeic lonnaithe.

Feachtas eolais dóibh siúd atá ag brath ar mhóin, gual agus adhmad

D'iarr an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ar an Rialtas feachtas eolais a chur ar bun sna ceantair atá ag bráth go mór ar mhóin, gual agus adhmad mar fhoinse breosla, faoin dochar a dhéanann dódh an bhreosla sin den timpeallacht.

Tá Dún na nGall ar an chontae is mó sa tír atá ag brath ar mhóin mar phríomh fhoinse breosla agus tá Dún na nGall i measc trí chontae sa tír nach bhfuil fáil ar gháis mar fhoinse teasa.

Beidh treoirlínte úra maidir le dódh breoslaí a fhoilsiú ag an Roinn Comhshaoil níos moille i mbliana, agus san áireamh beidh bac ar dhíol breoslaí áirithe bunaithe ar an damáiste a dhéantar don timpeallacht.

Liúntas Bróg agus Éide Scoile

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag meabhrú do thuismitheoirí atá i dtideal Liúntas Bróg agus Éide Scoile na Roinne Coimirce Soisialta dá bpáistí, cinntiú go bhfuil siad cláraithe don Scéim.

Muna bhfuair siad litir ón Roinn ag dearbhú go mbeadh said ag fáil an liúntais, caithfidh said iarratas a dhéanamh ar líne ar an suíomh MyWelfare.ie.

Tá an suíomh beo faoi láthair agus caithfear an t-iarratas a dhéanamh roimh an lá deireanach den mhí seo chugainn.

Páirc Líneach Phoiblí le forbairt

Tá sé beartaithe ag Comhairle Condae Dhún na nGall Páirc Líneach Phoiblí a fhorbairt i Leitir Ceanainn.

Seo Páirc Phoiblí atá níos faide ná mar atá sé leathan.

Tá said ag lorg tairiscintí don togra ó chonraitheoirí faoi láthair.

Beidh céim a 1 ag toiseacht ag oifigí na Comhairle Condae ar an bhaile agus 'na rith comhthreomhar le Bóthar Neil T Blaney.

Beidh áiseanna ar nós rian rothaíochta dhá bhealach, casán do choisithe, troscan sráide agus soilse poiblí ar an láthair.

Scoil Gheirmhridh Ghaoth Dobhair 2021

Tá sé fógraithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair go mbeidh Scoil Gheirmhridh Ghaoth Dobhair 2021 ar siúl ar feadh 6 lá ar ghnáth dátaí na Scoile ón 27 Nollaig go dtí 1 Eanáir 2022.
Ba í 2019 an bhliain dheireanach a bhí Imeachtaí na Scoile ar siúl ar an láthair agus ba go fíorúil a bhí scoil 2020 ar siúl le linn shaoire na Cásca i mbliana.