Ráta Covid

Tá an ráta dearfach de teisteanna Covid-19 is airde sa tír ag ionad tástála Bhun Crannacha i láthair na huaire.

Ráta dearfach de 25% atá ag an ionad tástála Covid-19 i mBun Crannacha i láthair na huaire.

'Tá éileamh mór ar thástáil Covid-19 i nDún na nGall faoi láthair', a dúirt Ceannasaí Tastála agus Raonú Teagmhálaithe an HSE, Niamh Beirne.

Dúirt sí fosta gur daoine a bhfuil an vacsaín faighte acu an cúigiú cuid dena daoine atá ag fáil an víris faoi láthair.

'Tá ráta cásanna Covid-19 10 n-uaire níos airde ná an meán ráta cásanna san Eoraip, i bpáirteanna de chontae Dhún na nGall', a dúirt an Dochtúir Teaghlaigh i Sraith an Urláir, Ciarán Ó Fearraigh.

Dúirt sé go bhfuil méadú mór ar líon na n-othar le Covid-19 ina íoclann féin le seachtain agus go bhfuil na cásanna ag dul in airde i rith an ama.

Maidir leis an vacsaín a thabhairt do pháistí idir dhá bhliain déag agus cúig bliana déag d'aois, dúirt an Dr O Fearraigh go bhfuil imní ar thuismitheoirí áirithe an vacsaín a thabhairt dá bpáistí, ach dúirt sé go bhfuil níos mó buntáistí nó a mhalairt ag baint leis an vacsaín.

Dúirt sé fosta go bhfuil méadú mór i líon na bpáistí a fuair an víreas i nDún na nGall le roinnt seachtainí.

An Vacsaín

Fuair 250 duine nach raibh coinne faighte acu, an vacsaín i gcoinne Covid-19 ag an ionad vacsaínithe in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn Dé Domhnaigh.

Fuair 1,200 san iarthar agus san iar thuaisceart an vacsaín Dé Domhnaigh agus gan aon choinne faighte acu roimh réidh.

Ní raibh seirbhís ag ionad vacsaínithe Charn Domhnach an deireadh seachtaine seo, le go bhféadfadh daoine nach raibh coinne acu, an vacsaín a fháil ansin.

Dúirt Frank Harburn, Bainisteoir Ginearálta Saolta don chlár vacsaínithe san iarthar agus san iar thuaisceart, go bhfuil deis ag daoine thar 16 bliain d'aois clárú anois don vacsaín, agus mhol sé daofa clárú go luath, leis an chosaint is fearr a fháil ó Covid-19.

Dúirt sé go bhfuil sé ar a gcumas anois coinne a thabhairt do dhuine cúpla lá i ndiaidh don duine clárú.

Dúirt sé fosta go mbeidh deis ag daoine idir 12 agus 15 bliain d'aois clárú níos moille an tseachtain seo.

Costas cíosa an-ard

Tá costais morgáiste níos saoire ná costais cíosa ar go leor tithe i nDún na nGall faoi láthair, do réir tuairisce ar chostais cíosa san dara ráithe de 2021, a d'fhoilsigh Daft.ie ar maidin inniu.

Mhéadaigh costais cíosa i nDún na nGall 14.6% le bliain, agus meán chostas cíosa sa chontae anois ag €774 sa mhí, an dara ráta is ísle sa tír.

Tháinig méadú 15.4% le bliain ar chostais cíosa do theach cúig sheomra leapa sa chontae, go €902 i láthair na huaire.

Meán chostas €807 atá ar theach 4 sheomra agus meán chostas de €704 atá ar theach trí sheomra leapa faoi láthair.

Léiríonn an tuarascáil fosta go bhfuil costais morgáiste i nDún na nGall níos saoire ná costais cíosa.

Tá meán ais íocaíocht morgáiste do theach ceithre sheomra leapa ag €774 sa mhí, €33 sa mhí níos saoire ná meán chostas cíosa.

Mar an gcéanna le teach cúig sheomra leapa sa chontae, tá meán chostas morgáiste de €902 i gcomparáid le meán chostas cíosa de €982.

Laghdú i líon daltaí

Léiríonn figiúirí ón Roinn Oideachais go bhfuil níos lú daltaí bunscoile i ranganna i nDún na nGall anois ná mar a bhí deich mbliana ó shin.

Deir an tuairisc go bhfuil níos lú daltaí i seomraí ranga na tíre inniu ná mar a bhí fiche bliain ó shin, agus gur laghdaigh an gnáth rang ó 24.1 dalta go 23.3 dalta le bliain amháin.

Tá laghdú go náisiúnta le bliain fosta sna ranganna ina bhfuil breis agus 30 dalta.

Luaitear go bhfuil níos lú daltaí sna seomraí ranga i nDún na nGall agus i gContae an Chláir anois ná mar a bhí deich mbliana ó shin.

Léachtaí ar champas

Tá sé fógraithe ag Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn Paul Hannigan go mbeidh léachtaí ar an champas i Leitir Ceanainn agus sna Cealla Beaga ar an mhí seo chugainn.

Beidh léachtaí agus ranganna teagaisc san Institiúid agus tús le cur leis an téarma úr san tríú seachtain de mhí Mheán Fómhair.

Dúirt Paul Hannigan go bhfuil foireann na hinstitiúide dóchasach go mbeidh an mhórchuid den fhoireann agus scoláirí LYIT vacsaínithe sula dtosaíonn imeachtaí ar ais ar an champas.