Covid-19

Tá socruithe á ndéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte le ionad vacsanáithe a bhunú in Iarthar Dhún na nGall le cuidiú leis an chlár vacsanaíthe a chuir i gcrích.

Níl láthair deimhnithe ag an Fheidhmeannacht go fóill ach tá tuairimíocht láidir ann gur ar an Chlochán Liath nó in Ailt an Chorráin a bhéas sé lonnaithe.

Tá an Dr Anthony Breslin, Stiúrthóir ar Shláinte Poiblí an Iarthuaiscirt le Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ag impí ar an phobal a bheith siosmaideach agus cúramach le linn na deireadh seachtaine saoire bainc agus cloí le srianta sláinte poiblí Covid 19.

Níor cheart do dhaoine na maidí a ligean le sruth agus cruinniú i ngrúpaí móra a dúirt sé , agus ba cheart scaradh sóisialta a chleachtadh san Iarthuaisceart an deireadh seachtaine seo, le cinntiú nach spréfaidh Covid 19 a thuilleadh.

Cannabas

Ghabh na Gardaí i mBaile na nGallóglach fear i nDún na nGall a raibh luach 17,000 euro de channabas ina theach.

Fuarthas plandaí cannabas agus fearais a bhaineann le drugaí ina sheilbh, agus gabhadh é ar chúis go raibh sé ag fás agus ag díol cannabas.

Tithíocht

Tá géarghá le tithíocht éigeandála a chuir ar fáil in achan cheantar bardais i nDún na nGall le freastal ar dhaoine atá gan dídeán go gearrthéarmach a dúirt an Comhairleoir Condae John Shéamuis Ó Fearraigh.

Níl sé ceart go gcaithfeadh daoine atá i gcruachás pearsanta bogadh amach as a gceantar bardais agus dul chuig brú i Leitir Ceanainn a dúirt sé, nuair a ba cheart lóistín a bheith ar fáil ina gceantar féin.

Míoca

Tá an baol ann go stopfaidh Comhairle Condae Dhún na nGall ag próiseáil iarratais ar Scéim na mBrící Lochtacha mar gheall ar mhasla agus íde béil atá á fháil ag foireann na comhairle ó bhaill den phobal.

I gcáipéis a scaipeadh ar bhaill na Comhairle , dúirt John McLaughlin, an Príomhfheidhmeannach nach cuid de gháth obair na Comhairle Condae an scéim seo a riaradh, ach gur ghlac siad seo orthu féin ar iarratas ón Rialtas.

Hallaí pobail

Tá Roinn na Gaeltachta le 30,000 euro a íoc le hallaí pobail i gCondae Dhún na nGall, ina mbíodh cúrsaí Gaeltachta ar siúl ag coláistí samhraidh Gaeilge i rith na bliana.

9 gcinn de hallaí pobail atá i gceist i nDún na nGall agus táthar le 750 euro sa tseachtain a íoc leo as ciste cobhsaithe na Roinne le tacú le na hallaí agus coistí pobail mar gheall ar an tionchar arís i mbliana agus na cúrsaí Gaeltachta curtha ar ceal.