Míoca

Tiocfaidh an Grúpa Oibre ar chúrsaí míoca le chéile arís maidin inniu le ceist na mbrící lochtacha, éileamh ar scéim cúitimh agus gnothaí eile tithíochta a phlé.

Reáchtáladh dhá chruinniú den ghrúpa oibre míoca ar an tseachtain s'chuaigh thart ach shiúl úinéir tí amháin amach as an chruinniú, mar go raibh sé míshásta leis an scéim cúitimh a bhí a mholadh.

Ba cheart Rannóg speisialta a bhunú i gComhairle Condae Dhún na nGall le scruduithe agus tástáil saor in aisce a dhéanamh ar fhorgnimh i nDún na nGall, le fáil amach an bhfuil na brící lochtacha míoca iontu a dúirt an Comhairleoir Micheál Cholm Mac Giolla Easbuig.

Tá an saineolas agus acmhainní ag innealtóirí na Comhairle a dúirt sé le scruduithe a dhéanamh ar na tithe seo, gan costas ar bith a bheith ar na daoine atá ina gcónaí sna tithe seo.

Glacadh le moladh inné ag cruinniú na Comhairle Condae ón Chomhairleoir Frank McBrearty gur cheart don Chomhairle stop a chuir leis an cháin mhaoine a bhailliú ó dhaoine a bhfuil míoca, pirít ina dtithe.

Dúirt an Comhairleoir McBrearty gur cheart tacaíocht iomlán a thabhairt do dhaoine sa chondae seo atá buailte go holc mar go bhfuil na brící lochtacha seo ina dtithe agus gur cheart cáin mhaoine ar bith atá íoctha acu go dtí seo a aisíoc leo.

Deir Joe Peoples, Stiúrthóir Tithíochta Chomhairle Condae Dhún na nGall go gcaithfidh an Chomhairle a bheith thar a bheith cúramach faoi thithe a cheannacht fhad is atá go leor le réiteach faoi cheist na mbrící lochtacha míoca.

Tá socrú déanta ag an aerlíne Amapola le Coiste Eitiltí agus Seirbhísí Ailse Dhún na nGall leanstan le na heitiltí ar chostas laghdaithe d'othair ailse atá ag taisteal ó Aerfort Dhún na nGall go Baile Átha Cliath. Thug Máire Mhic Giolla Chomhaill, ó Ionad Naomh Pádraig, a bhíonn ag riarú na seirbhíse, le fios gur faoiseamh mór a bhí ann daofa nach mbeidh athrú ar bith ar chostas na neitiltí agus gur 30 euro a bhéas le híoc ag othair.

Edel Ní Chuireáin

Tá sé fógraithe ag Edel Ní Chuireáin, Bainisteoir Réigiún RTÉ Raidió na Gaeltachta i nDoirí Beaga go bhfuil sí ag éirigh as a cuid dualgaisí leis an tseirbhís.

Thosaigh sí ag obair le RTE Raidió na Gaeltachta sa bhliain 1982. D'oibir sí mar Chlár Reachtaire, Bainisteoir Réigiún i nDoirí Beaga, Leascheannaire agus chaith sí bhliain déag mar Cheannaire an Stáisiúin ó 2006 go dtí 2017.

Ceapfar Bainisteoir Réigiún úr i nDoirí Beaga ar an mhí seo chugainn.

Otharlann Leifear

Beidh cruinniú ar siúl ag Grúpa Otharlann Leifear inniu sa charrchlós ag Otharlann Leifear le plé a dhéanamh ar thodhchaí na hOtharlainne. Dúirt John Quinn, Cathaoirleach an ghrúpa go bhfuil sé curtha in iúl daofa ag foireann na hotharlainne go bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ag iarraidh na baill foirne ar fad a bhogadh amach as an tsean fhoirgneamh roimh dheireadh na seachtaine seo.

Loch Súilí

Glaodh amach ar bhád tarrthála Loch Súilí tráthnóna inné le tarrtháil a thabhairt ar chúigear a bhí ar bord bád beag pléisiúrtha cóngarach de chéibh Ráth Maoláin nuair a theip ar inneall an bháid.

Thug bád tarrthála Loch Súilí an bád agus an fhoireann ar téad go céibh Rath Maoláin.