Covid-19

Deir Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte go bhfuil ardú suntasach ar líon na ndaoine atá ag freastal ar ionaid tástála Covid 19 i nDún na nGall le roinnt laethanta anuas.

Rinneadh 5,423 teist Covid 19 le seachtain anuas i nDún na nGall suas go dtí an Luain an 19ú den Mhí ag ionaid tástála Leitir Ceanainn, Bhun Crannacha agus Bhaile Dhún na nGall.

Ar an Luain an tseachtain seo rinneadh 940 teist don víreas sa Chondae, 383 i Leitir Ceanainn, 385 i mBun Crannacha agus 172 i mBaile Dhún na nGall.

Tá ráta na gcásanna i nDún na nGall ag 724.9 cás i measc achan 100,000 duine, an ráta is airde sa tír go fóill, i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta atá ag 245.8

Míoca

Dúirt Eileen Ní Dhochartaigh ón ghrúpa gníomhaíochta MÍOCA go raibh cruinniú eile dearfach ag an Ghrúpa Oibre Náisiúnta MÍOCA inné, cruinniú a mhar trí huaire an chloig.

Rinneadh plé ar go leor ábhar ina measc na costaisí atá le híoc i dtosach ag úinéirí tí a bhfuil brící lochtacha MÍOCA ina dtithe chomh maith le costaisí cíosa, lóistín agus cúrsaí pleanála.

Dúirt Eileen Ní Dhochartaigh go bhfuil súil acu go mbeidh eolas breise acu ón Roinn agus ó theaghlaigh don chéad chruinniú eile a bhéas ar siúl amárach.

Seirbhísí éigeandála

Glaodh ar na seirbhísí éigeandála aréir nuair a fuair siad tuairisc go raibh daoine a bhí ag cadhácáil i mbaol ag báigh Fhionntrá sna Cealla Beaga. Tharla an eachtra i dtrátha 10:20 aréir.

Bhí Héileacaptar an Gharda Cósta chomh maith le Garda Cósta na gCealla Beaga i mbun cuardaithe sa cheantar.

Cuireadh deireadh leis an chuardach nuair a tháinig sé chun solais go ndearna na cadhacóirí a mbealach fhéin go tír mór. Níor gortaíodh aon duine san eachtra.

Foréigean baile

Sheol Gardaí Dhún na nGall 31 comhad bainteach le heachtraí foréigean baile chuig Stiúrthóir na n-Ionchúisimh poiblí idir Mí Eanáir agus Mí na Bealtaine i mbliana.

550 comhad faoi eachtraí foréigean baile a sheol Gardaí sa tír chuig stiúrthóir na n-Ionchúiseamh poiblí idir Mí Eanáir agus Mí na Bealtaine i mbliana, i gcomparáid le 327 sa tréimhse céanna anuraidh.

Bhí na Gardaí ag lorg treoir o Stiúrthóir na n-Ionchúisimh Poiblí an bhfeadfaí na cásanna seo a thabhairt os comhair na cúirte.

Bord Oideachais agus Oiliúna

Dúirt Cróna Ni Ghallchóir, Stiúrthóir Oideachas Aosaigh Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall go bhfuil sé beartaithe ag an Bhord cuid dena cúrsaí a reáchtáil ar líne san Fhómhair, is cuma cé acu an mbeidh deireadh le srianta Covid 19 nó nach mbeidh.

Dúirt sí gur éirigh go maith leis na cúrsaí a bhí a reáchtáil acu ar líne agus go dtug sé níos mó saoirse agus só-lúbachta do dhaoine.

Dúirt sí fosta go raibh deis acu réimse níos leithne cúrsaí a reáchtáil.

Briogáid dóiteáin

Tá Comhairle Condae Dhún na nGall le scríobh chuig an Aire Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta Darragh O'Brien agus teagmháil a dhéanamh fosta leis an phríomh oifigeach dóiteáin Joseph Mc Taggart le iarratas a dhéanamh Briogáid Dóiteán a lonnú ar Oileán Thoraigh.

Is iad na Comhairleoirí Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig agus John Shéamuis Ó Fearraigh a rinne an moladh.