Otharlann Leitir Ceanainn

D'fhreastail níos mó ná 170 duine ar roinn éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn Dé Luain, an líon is airde de othair a rinneadh freastal orthu riamh san aonad timpiste agus éigeandála in aon lá amháin.

Chruthaigh an líon ard d'othair moill ar sheirbhísí san otharlann, go háirithe daofa siúd nach raibh cúram práinneach a dhíobháil orthu.

Dúirt bainisteoir na hotharlainne Seán Murphy go bhfuil éifeacht go fóill ag an cíbearionsaí a rinneadh ar an Fheidhmeannacht Sláinte ar chúrsaí ríomhaireachta agus ar sheirbhísí san Otharlann, agus go bhfuil siad ag streachailt le leapacha a aimsiú d'achan othar.

Covid-19

Tá ardú leanúnach ar líon na ndaoine atá ag freastal ar ionaid tástála Covid-19 i nDún na nGall.
Sa chéad 5 lá de mhí Iúil, d'fhreastal 2,167 duine ar ionad tástala Naomh Conaill i Leitir Ceanainn.
Fosclaíodh ionad tástala sealadach i mBun Cranncha níos luaithe sa mhí, agus fógraíodh inné go bhfuil seachtain bhreise curtha leis an tseirbhís go dtín dara lá fichead, idir a 11 agus a 7 a chlog i rith na seachtaine.

Bord Oideachais

Thug Andy Mc Govern Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhun na nGall le fios ag cruinniu an tseachtain seo go bhfuil athbhreithniú a dhéanamh acu ar chórais riomhaireachta an Bhoird mar gheall ar an ionsaí a rinneadh ar chóras riomhaireachta Fheidhmeannacht na Seirbhise Sláinte.

Dúirt sé go bhfuil bearta nios déine á gcur i bhfeidhdm acu agus athnuachan á dhéanamh acu ar chódanna agus ar phasanna bhaill foirne.

Teagasc

Tá fáilte curtha ag Comhairleoir Talmhaíochta le Teagasc i nDún na nGall Páidí Browne roimh chinneadh an Aire Stáit Talmhaíochta, Bia agus Mara Pippa Hackett comhairleoirí a earcú le staidéar a dhéanamh ar na feidireachtai margaidh úra a aimsiú do tháirgí olann.

Dúirt se go bhfuil margadh beag d' earraí cleiteála ar chósta Iarthar na tire ach nach leor sin leis an méid olann ata sa tír.

Pleanáil Teanga

Tá post mar oifigeach pleanála teanga á thairiscint ag Comharchumann Thoraí Teoranta, agus beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí an chomharchumainn ar Oileán Thoraí.

Tá go dtí an Aoine an seachtú lá de mhí Lúnasa ag daoine cur isteach ar an phost seo.

Áiseanna trá

Tá Ionad an Dolmen i bPort Nua ag bailiú airgid le leithreas, ardaitheoir leictreach, agus binse feistis do dhaoine atá faoi mhíchumas a thógáil ar thráigh na Fearthainne agus an Phort Nua.

Dúirt Cathaoirleach Ionad an Dolmen Leonard Molly, go gcinnteoidh an áis seo go mbeidh fáilte ceart curtha roimh dhaoine atá faoi mhíchumas go dtín cheantar, agus gur seo an chéad leithreas den chaighdeán seo i gCúige Uladh.

Oibreacha forbartha

Tá se beartaithe tabhairt faoi oibreacha forbartha ag dhá láthair cósta, i dtuaisceart Dhún na nGall, le cur le haiseanna d' iascairí, lucht déanta báid agus iad sin a bhaineann úsáid as an fharraige do chaitheamh aimsire.

Tá pontúin úra le feistiú ag bád chlós Mhíobhaigh sna Dúnaibh agus ag Cé Bhaile Uí Fhuaruisce i bhFanaid chomh maith le bealaí siúil úr a chur ar fáil fhad le bádaí agus geataí bordála úra a chur ar fáil ag an dhá láthair.

Tithíocht

Dúirt an Comhairleoir Condae Marie Therese Ni Ghallchóir gur cheart do na Rannóg Tithíochta sa Chomhairle Condae Grúpa Oibre a chur ar bun le Cumann Tithíochta Dhún na nGall a bhunú cosúil leis na Cumainn eile ata bunaithe ar fud na tire.

Dúirt sí go bhfuil sé tábhachtach plean a chur le chéile leis an ghéarchéim tithíochta sa Chondae a phlé, agus cinntiú go gcuirfear na scéimeanna cearta i bhfeidhm sna haiteacha cearta, a dúirt an Comhairleoir Ní Gallachóir.