Míoca

Tá an baol ann go bhfuil Brící lochtacha Míoca i dTithe in Eastát Tithíochta Gort na Mona ar an Chlochán Liath, a dúirt Cathaoirleach Choiste Ceantar Bardais na nGleanntach an Comhairleoir Marie Therese Ni Ghallchóir.

Dúirt sí ag cruinniú den Choiste inné, gur léirigh roinnt tionóntaithe imní agus go bhfuil scrúdú a dhéanamh ar na tithe faoi láthair agus go gcuirfear tuairisc le cheile ar an cheist.

Covid-19

Deimhníodh 710 cás den víreas Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse, idir an 28ú lá de Mhí Mheithimh agus an t-aonú lá déag do mhí Iúil, de réir na bhfigiúirí is deireanaí.

446 cás i measc achan 100,000 duine an ráta cásanna atá sa Chondae faoi láthair, an dara ráta is airde sa tír go fóill, i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta de 145.6.

Íocaíocht phaindéime

Tháinig laghdú de 360 ar líon na ndaoine a fuair íocaíochtaí PUP an Rialtais i nDún na nGall le seachtain. Ba 6,895 duine sa Chondae a fuair íocaíocht PUP an tseachtain seo, sin laghdú ó 7,255 duine a fuair an íocaíocht ar an tseachtain is chuaigh thart.

Cúram faoisimh

Cheistigh Teachta Dála Shinn Féin Piaras Ó Dochartaigh an easpa cúram faoisimh atá a chur ar fáil ag dhá ionad altranais sa chondae sa Dáil inné.

Dúirt sé go bhfuil seirbhísí cúram faoisimh a dhíobháíl in ionad Drumboe House i Srath an Urlár, agus seirbhís 7 lá in ionad 5 lá a dhíobháil in ionad Seaview House i dTamhnach a' tSalainn.

Dúirt an Teachta Ó Dochartaigh gur chur géarchéim Covid-19 go mór leis an brú atá ar theaghlaigh le cúram a thabhairt do dhaoine leochaileacha, agus go bhfuil maoiniú a dhíobháil ar bhonn práinne leis na seirbhisí seo a sholáthar.

Plean forbartha

Tá cead tugtha ag an Bhord Pleanála do Chomhairle Chontae Dhún na nGall leanstan ar aghaidh leis an phlean forbartha atá beartaithe ag Céidh Ailt a Chorrain.

Tá se beartaithe spásanna páirceála a chuir ar fáil, cuid dena foirgnimh ag an Cheidh a leagaint agus foirgneamh úr a thógáil ina mbeadh Oifigí do na Bádaí Farantóireachta, Oifig Eolais, Siopa agus Leithris agus spás parcála.

Bóithre

Chinntigh Brendan Mc Fadden, Innealtóir Sinsearach Bóithre na Comhairle Condae, ag cruinniu de Choiste ceantair Bardais na nGleanntach inné, go gcuirfear bearta i bhfeidhm leis an piosa bealaigh ag Min a Cuinge i nGaoth Dobhair a dhéanamh níos sabháilte.

D'admhaigh sé nach raibh na bearta ata i bhfeidhm ansin faoi lathair sásúil, agus go bhfuil barraíocht taismí bóthair ag tarlú ansin.

Dúirt Brendan Mc Fadden fosta go ndéanfar an bealach a phlé ag cruinniú a bhéas ag foireann deartha bóithre na Comhairle Dé Céadaoin seo chugainn.

Rocal

Cháin an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn an Rialtas go láidir maidir le bille a bhéas a chur fríd na Dála anocht, a bhéarfas smacht ar Rocal agus na huiscí thart air do Rialtas na Breataine.

Tá bac a chur ar bhádaí iascaireachta as Dún na nGall a bheith ag iascaireacht thart ar uiscí Rocal, creig atá 230 muir mhíle siar ó thuaidh ó Dhún na nGall, ó d'fhág an Bhreatain Aontas na hEorpa.

Dúirt an Teachta Mac Lochlainn go bhfuil iascairí Dhún na nGall agus na tíre seo á ligint síos ag an Rialtas, má rachfar ar aghaidh leis an bille seo a chur fríd na Dála.

Uisce

Tá an Chomhairle Condae agus Uisce Éireann ag impí ar phobal Dhún na nGall uisce a shábháil agus a chaomhnú.

Deir Uisce Éireann go bhfuil brú mór i láthair na huaire ar thaiscumair in oirthear na Condae, agus tá an baol ann go mbeidh na taiscumair folamh.