Machaire Rabhartaigh

Ba cheart cruinniú a eagrú idir Roinn na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae Dhún na nGall le plean forbartha a chur ar bun do cheantar na céibhe i Machaire Rabhartaigh, a deir an Comhairleoir Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Tá gá feabhas a chur ar chúrsaí páirceála ansin, agus níos mó úsáide a bhaint as na foirgnimh atá in aice na céibhe, a dúirt sé.

Scéim Iasachta Baile

Ceadaíodh 44% de na hiarratais a rinne Comhairle Contae Dhún na nGall faoi Scéim Iasachta Baile chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil idir Feabhra 2018 go deireadh Mí an Mhárta i mbliana.

Rinne an Chomhairle Contae 93 iarratas ar mhaoiniú ón Roinn le hiasacht a fháil le tithe a thógáil le linn an tréimhse sin.

Oileáin

Dúirt an Comhairleoir Condae Micheal Mac Claifeartaigh gur cheart cruinniú poiblí a reáchtáil dírithe ar phobail na nOileán.

Dúirt sé go bhfuil se tábhachtach eolas a fhail ar na héilimh agus na deacrachtaí atá ag bunú na nOileán agus chur an Comhairleoir Noirin Nic Gairbheith leis an mholadh.

Campas Oideachais

Ábhar mór faoisimh , a dúirt Cathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall an Comhairleoir Albert Doherty go bhfuil cead tugtha ag an Bhord Pleanála don ordú ceannaithe éigeantaigh do Champas Oideachais 3 Scoil i mBun Cranncha.

Dúirt se gur céim dhearfach í seo agus go bhfuil comhráití ar siúl anois idir an Roinn Oideachais agus an Chomhairle Condae maidir le cúrsaí áilteoireachta, deartha agus pleanála de.

Bealtaí glasa

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall le comhlacht comhairlereachta a cheapadh le staidéir a dhéanamh ar na féidearthachtaí bealtaí glasa a fhorbairt in oirthear na contae agus ar leithinis Inis Eoghain.

Tá sé i gceist ag an Chomhairle bealach glas a fhorbairt idir Na Carraigíní agus Caisleán na Finne, chomh maith leis an dara bealach glas úr idir an Mhaigh agus Rinn Uí Choigligh in Inis Eoghain.

Droichid

Dúirt an Comhairleoir Condae Micheal Naughton go bhfuil se tábhachtach airgead a aimsiú le droichid a choiriú i ngach ceantar Bardais sa Chondae.

Dúirt sé go bhfuil níos mó nó 200 Droichead a bhfuil géar ghá lena gcoiriú agus nach dearnadh obair ar bith ar chuid mhór acu le blianta.