Fear á cheistiú

Tá fear ina chuid daichidí a cheistiú go fóill maidin inniu i stáisiún Gardaí Leitir Ceanainn maidir le taisme bóthair a tharla luath maidin Dé Domhnaigh inar maraíodh bean.

Tá an fear a cheistiú faoi Mhír 4 den Acht Um Cheartas Coiriúil, 1984.

Maraíodh Laura Connolly ceithre bliana déag agus fiche d'aois nuair a bhuail veain í agus í ag siúl ar bhealach an N15 in aice le Pairceanna an Bhaile i Leifear.

Tharla an taisme i dtrátha cheathrú go dtín trí maidin Dé Domhnaigh agus níor stop an tiománaí. Tugadh Laura Connolly go hOtharlann Leitir Ceanainn ach fuair sí bás go gairid ina dhiaidh sin dá bharr na ngortaithe a bhain dí sa taisme.

Tá na Gardaí ag iarraidh ar dhaoine ar bith a bhí ar an bhealach sin luath maidin Dé Domhnaigh teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí go háirithe duine ar bith a bhfuil taifead dash-cam acu a bheadh úsáideach daofa ina bhfiosrúcháin, teagmháil a dhéanamh leo.

Míoca

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Condae Dhún na nGall an Comhairleoir Jack Murray go raibh sé sásta leis an chruinniú a reáchtáladh ar líne fá Míoca Dé hAoine. D

on chéad uair cuireadh nasc ar fáil don phobal le héisteacht leis an chruinniú agus d'fhreastal níos mó ná 100 duine ón phobal ar an chruinniú.

Ag an chruinniú céanna thug an Comhairleoir Rena Donaghey le fios go bhfuil 75% de chásanna Míoca Inis Eoghain i mBun Cranacha.

Dúirt sí go bhfuil 25,000 teach folamh sa Chondae agus gur cheart scéim a chur ar bun le cuid dena tithe sin a chóiriú agus a chur ar fáil do theaghlaigh atá buailte le Míoca.

Athchóiriú tithe

Ghlacfadh sé ar a laghad 10 mbliana ar 500 oibrí tithe ina bhfuil Míoca iontu a chóiriú, a dúirt an Comhairleoir Condae neamhspleách Michael Mc Bride.

Ag labhairt do ag an chruinniú speisialta fá Míoca De hAoine, dúirt sé gur labhair sé le go leor tógálaithe, agus nach bhfuil an fhoireann oibre sa Chondae le 5,000 teach ata buailte a chóiriú nó a thógáil.

Tá innealtoirí earcaithe ag úinéirí tí i nDeisceart agus Iarthar Dhún na nGall le scrúduithe Míoca a dhéanamh ar a gcuid tithe.

Dúirt an Comhairleoir Noel Jordon nach bhfuil eolas aige fá Míoca i dtithe sna ceantracha sin go fóill, ach go ndearna roinnt úinéirí tí teagmháil leis agus go bhfuil eagla ar dhaoine go bhfuil an baol ann go bhfuil Míoca ina gcuid tithe.

Séarachas

Rinneadh plé ar na deacrachtaí atá le séarachais in Ailt an Chorráin ag cruinniú de Choiste na nOileán ar na moillibh agus tugadh le fios go bhfuil cead pleanála a lorg faoi láthair le Ionad Scagtha úr a thógáil.

Thóg Laird Dinsmore, ionadaí Oileán Inis Mhic an Doirn ar an Choiste an fhadhb atá le séarachas ag sileadh o Ailt a Chorráin agus le feiceáil ar Inis Mhic an Doirn.