Rásaí na Gaillimhe

Dúirt Príomhfheidhmeannach Ráschúrsa na Gaillimhe Michael Maloney ag seoladh fhéile rásaíochta na bliana seo ar líne inné go bhfuil suil acu fógra a dhéanamh taobh istigh de chúpla lá faoi méid lucht féachana a bheas in ann freastal ar na rasaí.

Tá cainteanna fós ar bun idir iad fhéin, Cumann Rásaíocht Capall na hÉireann agus an Rialtas agus beidh ticéid ar fáil go luath má fhaigheann siad cead 5,000 duine a scaoileadh isteach ag na rasaí chuile lá a mar atá beartaithe acu, a dúirt sé.

Dúradh ag seoladh an lae inné go bhfuil tabhacht mhór le féile rásaíochta na Gaillimhe do chúrsaí eacnamaíochta sa gcathair agus in Iarthar na tíre uilig.

Fón póca

Dúirt Joe Seoige ón gComhlacht Madraí Caorach Dhúiche Sheoigeach i Seanadh Farracháin go bhfuil muintir an cheantair sin fágtha i ndroch-chaoi ceart de bharr nach bhfuil aon tseirbhís sásúil fóin póca ná leathanbhanda acu.

Deir sé go bhfuil cúrsaí faighte chomh dona le coicís nach raibh daoine inann obair ar chorr ar bith ón mbaile agus go raibh lucht graithe an cheantair siar go mór leis.

Tá ar a laghad trí chomhlacht ann agus dúirt Joe Seoige go dteastaíonn córas leathanbhanda uathu a mbeadh siad inann brath air.

CONCOS

Tá fáilte curtha ag an eagraíocht CONCOS a bhfuil a gceanncheathrú I dTír an Fhia roimh an bhfógra atá déanta ag Roinn na Gaeltachta go bhfuil pacáiste cúitimh ceadaithe do na teaghlaigh Gaeltachta a choinníonn scoláirí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

Deirtear i ráiteas atá éisithe ag CONCOS gur i dteannta a chéile a oibríonn's na teaghlaigh seo agus na Coláistí Gaeilge chun fáilte a chur roimh níos mó ná 26,000 scoláire a thagann chuig na Gaeltachtaí chuile bhliain.

Tá sé fíor-thábhachtach anois a deir CONCOS go bhfógrófaí pacáiste tacaíochta do na Coláistí Gaeilge go han-luath le go mbeidh an deis acu leanacht orthu ag trádáil mar ghnó ar mhaithe leis an earnáil agus le
Geilleagar na Gaeltachta.

Feidhmeannacht Sláinte

Níl aon chinneadh déanta fós ag Cúram Sláinte Pobail na Feidhmeannachta Sláinte san Iarthar cá mbeidh an t-ionad nua le faoiseamh a chur ar fáil do ghasúir atá an-dona tinn cé go bhfuil chuile chosúlacht ar an scéal gur I gCondae na Gaillimhe a bhéas sé.

Deir urlabhraí ó Chúram Sláinte Pobail an Iarthair go bhfuil súil acu go mbeidh an próiseas a bhaineann le ionad nua faoisimh a bhunú críochnaithe acu as seo go ceann cúpla seachtain.

Tógfaidh sé scaitheamh ansin orthu adúirt siad, suíomh feiliúnach a fháil don ionad agus foireann a earcú le dhul ag obair ann.

Tá sé I gceist go mbeadh chúig leaba ar fáil san ionad nua agus go gcuirfear seirbhís faoisimh ar fáil ann do ghasúir atá an-dona tinn agus á gcuid teaghlaigh I gCondaithe na Gaillimhe, Mhaigh Eo, agus Ros Comáin .