Mná Tí

Deir Coiste Mná Ti Thír Chonaill nach leor an cúiteamh a cheadaigh an tAire Stáit Gaeltachta Jack Chambers do na Coláistí Samhraidh tráthnóna inné.

Léirigh Maire Uí Choilm, Cathaoirleach an Choiste, míshásamh faoin €5 san oíche atá á cheadú do gach scoláire agus deir sí go raibh siad ag dúil le níos mo.

Dúirt sí gur na Mná Tí cnámh droma na gColaisti Samhraidh agus measann sí go mbeidh go leor Ban Tí nach mbeidh sásta tabhairt faoi na Colaistí Samhraidh arís.

Dúirt sí go raibh díomá ar an Choiste fosta mar nár thoiligh an tAire Stáit castáil leo nuair a d'iarr siad.

Tá cáineadh láidir déanta ag an Chomhairleoir Contae Micheal Cholm Mac Giolla Easbaig ar an Aire Stáit Gaeltachta Jack Chambers agus ar Roinn na Gaeltachta as an mhasla, a deir sé a thug an tAire do na Mná Tí leis an mhaoiniú a thairg sé daofa tráthnóna inné.

Ní hamháin nach bhfuil tuiscint ag an Aire ar an Ghaeltacht ach níl tuiscint ach oiread ag feidhmeannaigh Roinn na Gaeltachta ar thábhacht Mhná Tí na Gaeltachta, dar leis an Chomhairleoir Mac Giolla Easbaig.

Dúirt sé go bhfuil sé thar am réitigh a fháil de Roinn na Gaeltachta agus na dualgais atá orthu a thabhairt do Údarás na Gaeltachta.

Covid-19

Tá 547 cás den víreas Covid 19 deimhnithe i nDún na nGall le coicís bunaithe ar eolas suas go dtí'n 5ú lá de Mhí Iúil, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair an Lárionad Faire Um Chosaint Sláinte tráthnóna inné.

Tá an ráta is airde sa tír maidir le cásanna Covid 19 de i nDún na nGall go fóill, 343.6 cás in achan 100,000 duine an ráta sa chontae faoi láthair i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta atá ag 117.7.

Coiste na nOileán

Ba cheart d'ionadaí ó Údarás na Gaeltachta freastal ar chruinnithe de Choiste na nOileán feasta, a dúradh ag cruinniú den Choiste ar na moillibh.

Dúirt Máirín Uí Fhearraigh, bainisteoir Chomharchumann na nOileán Beag agus ball den Choiste go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfadh ionadaí ón Údarás freastal ar na cruinnithe mar go bhfuil baint ag Údarás na Gaeltachta le go leor ábhar a bhíonn a phlé agus a lorg ag Coiste na nOileán.

Dúirt Micheal Mac Gairbheith stiúrthóir Comhshaoil na Comhairle Condae go mbíonn plé leanúnach idir an Chomhairle Condae agus Údarás na Gaeltachta agus gur chas se féin le Príomh Fheidhmeannach an Údaráis Micheal Ó hÉinne le gairid.

Socraíodh teagmháil a dhéanamh leis an Údarás agus cuireadh oifigiúil a thabhairt daofa le freastal ar na cruinnithe feasta.

Plean Forbartha

Dhéanfar plé ar leasaithe atá molta ar Phlean Forbartha Chomhairle Contae Dhún na nGall ag an chéad chruinniú eile de Ghrúpa Polasaí Corparáideach na Comhairle Contae.

Nuair a bheas plé déanta acusan air na moltaí, cuirfear na moltaí atá beartaithe os comhair cruinniú iomlán den Chomhairle Contae go luath ina dhiaidh sin.

Sin do réir an eolais a thug Stiúrthóir Rannóg Pleanála na Comhairle Contae, Liam Mac an Bhaird ag cruinniú de Choiste Polasaí Pleanála den Chomhairle Contae.

Dúirt sé go bhfuaireas aighneacht amháin a bhí iontach cuimsitheach, agus go mbeidh freagra a thabhairt ar an aighneacht sin go luath.

Bád gasta

D'fhág an bád is gaiste i nÉirinn calafort na gCealla Beaga luath maidin inniu.

Bhí an bád faoi chuan i gcalafort na gCealla Beaga le cúpla lá anuas agus criú an bháid ag fanacht le briseadh san aimsir le tabhairt faoin aistear go Réicivíc na hÍoslainne.

Deir criú an bháid go bhfuil an aimsir foirstineach anois le leanstán lena aistear agus d'fhág siad calafort na gCealla Beaga ar an 3 a chlog maidin inniu.

Tá curriarracht ar bun acu (a Dó) leis an aistear is gaiste a dhéanamh idir an dá thír, i ndiaidh daofa an curiarracht leis an turas tras-atlantach is gaiste a chur siar de bharr srianta Covid-19.

Tá sé i gceist ag criú an bháid turas a dhéanamh thart ar an Chiorcal Artach nuair a bhaineann siad Réicivíc amach.