Feamainn

Dúirt Jim Keogh Stiúrthóir an chomhlachta feamainne Arramara Teo i gCill Chiaráin go bhféadfadh siad suas le cúigear breise a fhostú á n-éireodh leis an bhfeachtas atá ar bun acu le níos mó feamainne a thógáil isteach agus dhá mbeadh an obair athchóirithe atá á déanamh ar an monarcha críochnaithe.

Chúig dhuine fhichead atá ag obair in Arramara faoi láthair agus bíonn siad ag déanamh beatha do ainmhithe agus abhár le haghaidh leasú talúna.

Deir Stiúrthóir Arramara Teo Jim Keogh go mbeidh siad ag fanacht oscailte i gcaitheamh an tsamhraidh i mbliana agus go bhfuil súil acu 100 tonna in aghaidh an lae a thabhairt isteach leis an monarchan a choinneal ag imeacht.

Lucht Siúil

Tá sé ráite ag Gluaiseacht an Lucht Siúil i nGaillimh go bhfuil tionchur níos measa ag covid 19 ar an lucht siúil ná ar an gcuid eile den phobal agus go bhfuil níos mó seans go gcuireadh an víreas isteach orthu go fadthéarmach.

Spáineann tuairiscí nach bhfuil go leor de na h-áiteacha conaí atá ag na lucht siúil mar go mbíonn iomarca daoine i mullach a cháile iontu.


Níl dóthain áiseanna ná seirbhísí ar nós uisce reatha agus solathar leictreachas ceart acu le iad a chosaint ón víreas ach an oiread ach is mó béime atáthar a chur ar an bhfreagracht atá dhaoine treoirlínte sláinte a leannacht seachas déileáil leis na fadhbanna atá ann, a dúirt Martin Ward ó Ghluaiseacht an Lucht Siúil i nGaillimh.

Bád Tarrthála Árann

'Sé Máirtín Eoin Coyne as Árainn atá ceapaithe mar mheicneoir lánaimseartha i Stáisiún Bhád Tarrthála Árann.

Tiocfaidh sé i gcomharbacht ar Johnny Ó Maoilchiaráin a d'éirigh as a chuid dualgais an mhí seo caite théis chúig bhliana déag is fich.

Sa mbliain 1996 a thosaigh Máirtín Eoin ag obair go deonach leis an mbád tárthálla agus bhí sé ar dhuine don chriú a rinne cúrsa traenála I gColáiste an RNLI i Dorset le foghlaim faoin gcaoi leis an mbád tarrthála a láimhseáil sula tugadh go hÁrainn í i 1997.

Dúirt Micheal Hernon , Bainisteoir Oibreachtaí an Bháid Tarrthála go bhfuil siad thar a bheith sásta go bhfuil Máirtín Eoin ag obair leo agus ghuí sé chuile rath air ina phost nua.

Seirbhís Otharcharranna

Masla do mhuintir Chonamara an chaoi a bhfuil Seirbhís Náisiúnta na nOtharcharranna ag caitheamh leo , agus tá beatha daoine á gcur i mbaol de bharr nach bhfuil seirbhís cheart Otharchairr sa gceantar, sin de réir an ráitis atá eisithe ag an nGrúpa atá i mbun feachtais le seirbhís cheart Otharchairr a chur ar fáil i gConamara.

Deir siad gur baineadh siar astu agus gur ghoill sé go mór orthu nuair adúradh sa Dáil le gairid , nach bhfuil Seirbhís Náisiúnta na nOtharcharranna ag déanamh staidéir féidireachta faoi bhunáit do Otharcharr a bheith ar an Teacht Dóite.

Bhí sé ráite roimhe seo ag Seirbhís Náisiúnta na nOtharcharranna ag cruinniú a bhí acu leis na Teachtaí Dála agus le ionadaithe ón ngrúpa feachtais go raibh an staidéar le déanamh.

Deir an Grúpa go bhfuil siad i mbun feachtais le seacht mbliana le seirbhís cheart othar chairr a chur ar fáil i gConamara ach nach bhfuil tada faigte acu uaidh Sheirbhís Náisiúnta na nOtharcharranna agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoin gcás ach leithscéal i ndiaidh leithscéil.

Tá an Grúpa ag leannacht orthu leis an bhfeachtas atá acu, in éineacht leis na hionadaithe poiblí le go bhfaighidh siad seirbhís otharchairr a bheadh sásúil, a dúirt siad.