Covid-19

Tá an ráta is airde de chásanna Covid 19 sa tír, i dtoghcheantar Inis Eoghain Theas faoi láthair de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá foilsithe inniu. Tá ráta na gcásanna i dtréimhse coicíse sa cheantar sin, de réir daonra ag 608 cás i measc achan 100,000 duine, sin 6 oiread an mheán ráta náisiúnta atá ag 98.9. Tá an tríú ráta is airde de chásanna Covid 19 sa tír i dtoghcheantar Inis Eoghain Thuaidh áit a bhfuil an ráta ag 489 i measc achan 100,000 duine.

Coláiste Pobail Bhun an Phobail

Tá tairiscintí á lorg anois le foirgneamh 5,300 méadar cearnach a thógáil ag Coláiste Pobail Bhun an Phobail, agus súil go mbeidh an obair thógála críochnaithe faoi cheann dhá bhliain. Dúirt Príomhoide na scoile, Anthony Doogan, gur fada iad ag fanacht leis an síniú breise seo, agus go bhfuil seacht gcinn déag de sheomraí réamh thógtha a n-úsáid acu le blianta fada.

Gradam

Tá gradam do dhlíodóir na meáin, teicneolaíocht agus cumarsáid na bliana ag Gradaim Dlí agus Gnó na mBan san Eoraip, bronnta ar bhean as an Mhachaire Loisce i nGaoth Dobhair. Bronnadh an gradaim seo ar Mharie McGinley, páirtnéir i gcomhlacht Eversheds Sutherland, atá mar Cheannasaí ar Rannóg Teicneolaíochta agus Cosaint Sonraí an chomhlachta. Is Iníon í le Tadhg Mac Fhionnlaoich, nach maireann agus a bhean Marion. Is léachtóir agus teagascóir í Marie le Dlí Chumann na hÉireann.

Rialacha Pleanála

Tá rialacha pleanála ag cur le bánú ceantracha tuaithe, agus tá a thionchar le feiceáil go soiléir ar theaghlaigh feirme go háirithe, a dúirt an feirmeoir Jamesie Ó Dónaill, ball de Choiste Polasaí Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall. Dúirt sé go bhfuil go leor teaghlaigh feirme i nDún na nGall nach bhfuil a gclann ábalta cead pleanála a fháil, agus tá feirmeoirí aosta a mbrú isteach in ionaid altranais mar nach bhfuil cead ag a ngaolta teach a thógáil ar a dtalamh féin, a dúirt sé.