Baol ard tinte

Tá rabhadh Oráiste do bhaol ard tinte eisithe ag an Roinn Talmhaíochta.

Tá Seirbhís Dóiteáin Dhún na nGall ag iarraidh ar an phobal a bheith iontach cúramach mar gheall ar seo.

Deir siad go bhfuil baol ard ann má lastar tine i láthair na huaire go ndéanfar damáiste mhór do thaillte, maoin, dúlra agus beatha daoine.

Tá baol tinte i bhfeidhm go dtí'n Luan an 5ú Iúil.

Táthar ag iarraidh ar dhaoine gan tinte a lasadh agus a bheith iontach cúramach má tá bairbeaiciú á lasadh acu.

Agóid ag lucht bialainne

Tá úinéirí bialann 'Fusion Bistro' sna Cealla Beaga, Linda agus Gary Boyle ag eagrú agóide ag Geataí na Dála Dé Luain seo chugainn, le cur i gcoinne na srianta atá curtha ar earnail an fháilteachais .

Dúirt Linda Boyle go bhfuil lucht gnó, tabhairneoirí, cócairí agus freastalaithe fríd a chéile ag cinneadh an Rialtais gan ligean do dhaoine ithe nó ól faoi dhíon go dtí'n 19ú Iúil ar a luaithe.

Tá lucht na hagóide ag iarraidh ar lucht gnó agus oibrithe san earnail fáilteachais a bheith leo, agus leathanach facebook 'Hospitality Matters' curtha ar bun acu fána choinne.

Covid ag leathadh

Tá sé tugtha le fios ag an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte go bhfuil an galar Covid 19 ag spréadh go gasta i gCondae Dhún na nGall, agus an ráta is airde cásanna sna 6 chondae's fiche ann de réir daonra.

Sa choicís go dtín Luan an 28ú lá de Mheithimh, bhí 393 cás i nDún na nGall , le 246.9 cás i ngach 100,000 duine .

Tá an meán ráta náisiúnta ag 98.9 cás i ngach 100,000 duine.

Vacsaíní

Tá roinnt dochtúirí teaghlaigh i nDún na nGall tosaithe ag tabhairt vacsaín Covid-19 do dhaoine ina gcuid ficheadaí anois.

Fuair 60 duine ina gcuid ficheadaí vacsaín in ionad sláinte Leifear inné, agus tá coinne ag 250 duine ina gcuid ficheadaí leis an vacsaín a fhail ansin Dé Céadaoin seo chugainn.

Tá cead anois ag dochtúirí teaghlaigh vacsaín a thabhairt do dhaoine níos óige má bhíonn dáileoga le spáráil acu.

Tá roinnt íoclanna dochtúirí i nDún na nGall a bhfuil vacsaín tugtha acu dona hothair ar fad atá i mbaol, anois ag tabhairt vacsaín do dhaoine óga

Dúirt an Dochtúir Paul Armstrong, dochtúir in Ionad Sláinte Leifear gur ghlac go leor den aos óg sa cheantar an vacsaín nuair a tairgeadh daofa é, go dtí seo.

'Is ábhar díomá go bhfuil daoine ag diúltú an vacsaín a ghlacadh, mar gur ar mhaithe leo féin agus leis an phobal a chosaint atá an vacsaín', a dúirt sé.

'Tá an vacsaín ag cuidiú le spréadh an víris sa phobal', a dúirt sé.

Tugadh 6,000 dáileog den vacsaín ag an ionad vacsaínithe i Leitir Ceanainn ar an tseachtain s'chuaigh thart.

Dúirt an Dochtúir Armstrong fosta nach bhfuil an cineál Delta den víreas leitheadach go fóill i nDún na nGall.

Traein turasóireachta

Beidh an traein turasóireachta i mBaile na Finne, An Mhuc Dhubh i mbun seirbhíse arís go luath, an chéad uair le chor a bheith dhá bhliain.

Táthar ag amharc ar sheirbhísí eile ar nós bialann, páirc súgartha agus ionad cuairteoirí a chur ar fáil ansin i gcomhair leis an Chomhairle Contae, le cois forbairt a dhéanamh ar an loch do lucht báid.

Dúirt Séamus Mac Giolla Bhuí ó choiste An Mhuc Dhubh go bhfuil lúcháir orthu go bhfuil an tseirbhís traenach a chur ar bun arís.

Dúirt sé fosta go ndearna Údarás na Gaeltachta neamart fostaíochta a chruthú sa Ghaeltacht Lár, agus go bhfuil sé thar ama acu anois tascfhórsa fostaíochta a chur ar bun dírithe ar an Ghaeltacht Lár.