Ráta Covid

Tá an ráta is airde cásanna Covid-19 sa stát i gCo.Dhún na nGall anois, de réir na bhfigiúirí a foilsíodh tráthnóna inné.

Deimhníodh 353 cás den víreas Covid-19 sa chontae i dtréimhse coicíse, idir an 14ú agus an 27ú lá den mhí seo.

Tá ráta na gcásanna de réir daonra sa chontae ag 221.7 cás i measc achan 100,000 duine anois, an ráta is airde sa tír, i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta de 97.2.

Íocaíochtaí PUP

Tháinig laghdú de 604 i líon na ndaoine a fuair íocaíochtaí PUP an Rialtais sa chontae le seachtain.

Ba 7,551 duine sa chontae a fuair íocaíocht PUP an tseachtain seo, sin laghdú ó 8,155 duine a fuair an íocaíocht ar an tseachtain is chuaigh thart.

467 duine sa Chondae a chur deireadh lena n-íocaíocht PUP an tseachtain seo, de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá fógraithe.

Ionad vacsaínithe nua

Tá ionad úr vacsaínithe Covid-19 ag oscailt inniu don chéad uair i gCarn Domhnach.

Tá an t-ionad úr seo, an dara hionad vacsaínithe sa chontae lonnaithe i bPobalscoil Charn Domhnaigh.

Beidh vacsaín a dháileadh ansin lá nó dhó sa tseachtain, ag brath ar líon na ndaoine atá cláraithe go háitiúil, agus fáil a bheith ar vacsaín lena dháileadh ansin.

Chuir ball de Fhóram Sláinte an Iarthair agus an Comhairleoir Contae Albert Doherty fáilte roimh an scéala seo.

'Is dea scéala é seo anois go mbeidh deis ag pobal Inis Eoghain an vacsaín a fháil ina gceantar féin ón lá inniu ar aghaidh', a dúirt an Comhairleoir Doherty.

Grúpa oibre MICA

Tá a chéad chruinniú inniu ag an ghrúpa oibre MICA a chuir an tAire Darragh O'Brien ar bun.

Beidh orthu moltaí a chur os comhair an Aire faoi scéim leasaithe roimh an 31ú lá de mhí Iúil.

D'iarr an tAire Darragh O'Brien cruinniú an tseachtain seo leis an ghrúpa agus le Comhairle Contae Dhún na nGall agus feidhmeannaigh ón Roinn Tithíochta.

Tá triúr ó Ghrúpa Gníomhaíochta MICA Dhún na nGall ar an ghrúpa oibre seo.

Táthar ag iarraidh orthu fosta moltaí a dhéanamh faoin éileamh gur cheart fiosrúchán phoiblí a chur ar bun faoi cheist MICA.

Iarradh ar an ghrúpa plé a dhéanamh ar sheansanna cúiteamh a fháil ó pháirtithe freagracha, comhlachtaí árachais agus institiúidí airgeadais.

Cruinniú cinnbhliana na comhairle contae

Tá sé socruithe cruinniú chinn bhliana Chomhairle Contae Dhún na nGall a reachtáil inniu san Aura i Leitir Ceanainn.

Seo an chéad chruinniú ag an Chomhairle Contae in aon ionad i mbliana agus deirtear go mbeifear ag cloí go géar le scaradh sóisialta agus le srianta Covid 19.

Cuirfear tús leis an chruinniú inniu ar 3 a' chlog.

Mark English cáilithe do Tóiceo

Cháiligh an luthchleasaí Mark English as Leitir Ceanainn do na cluichí Oilimpeacha i dTóiceo na Seapáine agus bhris sé an curiarracht Éireannach don rás 800 méadar chomh maith.

I Barcelona na Spáinne aréir,chríochnaigh English, atá 8 mbliana is fiche d'aois agus a bhíonn ag traenáil le club Luthchleasaíochta Ghleann na Finne, sa dara háit sa rás 800 méadar, le am de bhomaite 44.71 soicind.

Seo an dara uair do Mark English cáiliú do na cluichí Oilimpeacha.