Covid-19
Bhí an dara ráta is airde de chásanna Covid-19 sa tír le seachtain, i gcontae Dhún na nGall. Bhí 310 cás Covid-19 i nDún na nGall idir an 19ú agus an 26ú lá den mhí seo agus tá ráta na gcásanna do réir daonra sa chontae ag 194.7 cás i measc achan 100,000 duine. Beidh cruinniú ag an Rialtas maidin inniu leis na moltaí atá déanta ag an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí nó NEPHET maidir leis an mhaolú ar shrianta atá beartaithe ar an 5ú lá do Mhí Iúil a phlé.

Feirm Ghaoithe

Tá sé ráite ag Coiste Timpeallachta Ghaoth Beara nach n-aontaíonn siad leis na pleananna ata ag Comhlacht Orsted agus Coillte, Feirm Ghaoithe a fhorbairt idir an Dúcharaidh agus na Gleanntaí. Deir an Grúpa go scriosfaidh an Fheirm Ghaoithe an ceantar agus nach cuidiú ar bith an comhairleacháin poiblí atá ar siúl faoi láthair. Deir an Grúpa go gcaithfear troid ina éadan mar go gcuirfeadh sé isteach go mór ar thimpeallacht agus ar áilleacht an cheantair.

Carranna

Ghlac Gardaí i nDún na nGall seilbh ar charranna a bhí a dtiomáint ag tiománaithe faoi oiliúint, níos mó ná aon chontae eile sa tír ó 2019 go Aibreán i mbliana. Maidir le cásanna ina bhfuair Gardaí sa chontae greim ar thiománaí faoi oiliúint ag tiomáint gan tiománaí oilte, ghlac Gardaí seilbh ar an charr in 83% dena cásanna sin.

Scéim HAP

Bhí tairbhe a bhaint ag 1,833 teaghlach i nDún na nGall as scéim tionóntachtaí HAP ag deireadh na bliana s'chuaigh thart, do réir na bhfigiúirí is deireanaí atá ar fáil faoin scéim. Tá an scéim seo ar fáil do dhaoine atá ar liosta feithimh tithíochta na n-údarás áitiúil, a fhaigheann teach ar cíos ar an mhargadh príobháideach iad féin, agus íocann an Chomhairle Contae sciar den chíos achan mhí le úinéir an tí.

Cúrsaí Pleanála

Ní fios go fóill cén uair a fhoilseofar an tuarascáil ar fhiosrúchán a rinneadh ar chúrsaí pleanála i gComhairle Contae Dhún na nGall. Lorg an Teachta Dála Marian Harkin eolas faoin dul chun cinn maidir le foilsiú na tuarascála seo i gceist Dála le gairid. Thug an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil Darragh O'Brien le fios don Teachta Harkin go mbeidh sé ag scrúdú na tuarascála a chuir an tAbhchóide Sinsearach Rory Mulcahy le chéile, dár teideal "Athbhreithniú ar Ghnéithe Áirithe de Chúrsaí Pleanála i gComhairle Contae Dhún na nGall".

Scéim REAP

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalouge le fios sa Dáil le gairid go raibh ráchairt mhaith ar Scéim REAP na Roinne i gcontae Dhún na nGall, agus go raibh beagnach 10% de na hiarratais a ceadaíodh sa tír uilig, ceadaithe d'fheirmeoirí sa chontae seo. Cheadaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 458 iarratas do fheirmeoirí as Contae Dhún na nGall faoin scéim REAP, sin as an 4,926 iarratas a ceadaíodh ar fud na tíre.