Cúrsaí sábháilteachta scoile

Cuireann sé iontas ar an gComhairleoir Contae Daithí Ó Cualáin a deir sé nár roghnaíodh ach dhá scoil i Conamara le obair fheabhsúcháin a dhéanamh ar chúrsaí sábháilteachta iontu do dhaoine a bhíonn ag siúil nó ag rothaíocht ag an scoil. Roghnaíodh 5 scoil i dtoghcheantar Oran Mór agus tá an comhairleoir Ó Cualain ag iarraidh soiléiriú cén chaoi a roghnaíodh as an gceantar sin. Ní thuigeann sé cén chaoi nach bhfuil obair á dhéanamh ag na scoileanna ar an R336 ó thaobh na scéime a dúirt an Comhairleoir Ó Cualain.

Bóthar Chuan na Loinge

Dúirt Príomh fheidhmeannach Chomhairle Contae na Gaillimhe Jim Cullen go mbreathnóidh siad ar bhóthair Chuan na Loinge i mBéal a Daingin le maoiniú a chur ar fáil le n-aghaidh faoi chúrsaí athrú aeráide an chéad bhliain eile. D'iarr an Comhairleoir Daithí O Cualain cén fáth nach raibh maoiniú curtha ar fáil den bhóthar seo i mbliana agus dúirt an Príomhfheidhmeannach nach raibh sé soiléir ar cén bóthar a bhí i gceist ná cén obair a bhí le déanamh ann. Níl sé ceart a deir an comhairleoir O Cualáin go bhfuil daoine sainithe agus nach bhfuil fhios ceard a dhéanfar nuair a bheas cás éigeandála ansin agus an bóthar faoi uisce.

Cosaint Cósta

Ceaptar go mbeidh costas do €9.5m ar an obair cosaint cósta a bheidh le déanamh ón gCoirib go Cósta mar chuid den chlár Cframs i gCathair na Gaillimhe agus i mBóthar na Trá. Tathar ag súil tosnú ar an obair seo i 2026 nuair a bheidh an obair riachtanach agus chomhairleach uilig críochnaithe. Níl sé i gceist aon chosaint a thabhairt ón bhfarraige do Cnocán an gCoinníní a dúirt an t-innealltóir Carmel Killcoyne. B'fhearr le seirbhís na bPáirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra go bhfágfaí an cnocán seo mar atá sé fiú má tá sé ag idiú caithfear glacadh leis sin mar chuid do phróiseas nádúrtha a dúirt siad. Tá deis ag daoine aighneachtaí a dhéanamh ó thaobh an chéad chéim den chlár Cframs go dtí Dé Ceadaoin an seachtú lá den chead mhí eile.