Praghasanna Tí

Tháinig méadú idir 14.3% agus 15.5% ar phraghas tithe i gcathracha Chorcaí, Phort Láirge agus Luimnigh sa tarna ráithe don mbliain seo, i gcomparáid leis an dtréimhse chéanna anuraidh, a tugtar le fios san eolas atá foilsithe ag an suíomh gabhaltais Daft.ie ar maidin. Chonacthas an t-ardú ba mhó ar phraghas tí in aon chontae sa tír, i gContae Phort Láirge agus i Loch Garman, méadú do 21 % le hais na bliana seo imithe tharainn.

Tithíocht
Deir Méara nua-thofa Chomhairle Contae Chorcaí, Gillian Ní Chochláin, go bhfuil ceist na tithíochta inachmhainne fós ag dó na geirbe ag muintir chontae Chorcaí agus go bhfuil sí meáite ar dhul i ngleic leis an gceist le linn a téarma mar Mhéara. Deir an Méara nua, go bhfuil an baol chomh maith ann, go bhféadfadh daoine bheith fágtha ar an mbán, ceal scileanna ríomhaireachta anois agus an saol dulta chomh mór i muinín na teicneolaíochta.