Cúrsaí Mara

Tá sé deimhnithe ag staidéar féidearthachta atá déanta ó thaobh cúrsaí turasóireachta mara, a dúirt Ruth Mulhern oifigeach turasóireachta i gComhairle Contae na Gaillimhe nach bhfuil aon fhorbairt ceart déanta ar chúrsaí mara le turasóirí a mhealladh go dtí ceantar. Chaill siad amach ar mhaoiniú sa gcontae nuair nach raibh aon phlean ann le forbairt a dhéanamh ar spóirt mara. Tá €10,000 le caitheadh ar fhorbairt a dhéanamh ar mholtaí sa staidéar féidearthachta i mbliana timpeall ar an gcathair. Rinne an t-oifigeach cur i láthair ar an bplean atá ann turasóireacht a chuir chun cinn i gConamara agus in Árainn sa gcomhairle Contae. Dúirt an Comhairleoir Noel Thomas go bhfuil deiseanna iontach ó thaobh forbairt a dhéanamh ar thurasóireacht mara. Tá an Spidéal lárnach ón thaobh seo a dúirt sé agus chomh maith leis sin ba cheart leas a bhaint as an gCoirib agus na haibhneacha atá ag sní isteach i dtreo na Gaillimhe. Ní mór oifigeach turasóireachta a bheith i chuile cheantar Bardasach a dúirt an Mulhern mar tá géarghá leis an tionscail a bhrú chun cinn.

Ionad Cúraim i nGaillimh

Tá sé deimhnithe ag Feidhmeannacht na seirbhíse Sláinte go bhfuil siad ag breathnú ar láthair i Seantalamh i nGaillimh i gcoir le forbarthóir le lár ionad cúram príomhúil a thógáil ann. Dúirt siad go bhfuil pleananna á réiteach faoi láthair den fhoirgneamh a bheadh súil acu a thógáil ar an suíomh seo. Theip air an bhfeidhmeannas a theacht ar shuíomh i gCnoc na Cathrach don fhorbairt seo mar is ann a bhí sé le tógáil ar dtús de réir na bpleananna a bhí ag an bhfeidhmeannacht. Níl Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte sásta a dheimhniú cén áit go díreach a bhfuil an fhorbairt seo le déanamh i Sean Talamh mar nach bhfuil socrú déanta leis an bhforbarthóir fós.

Iarratas Pleanála

Tá t-iarratas pleanála déanta ag Comhairle Contae na Gaillimhe in athuair ar an scéim tithíochta atá siad ag iarraidh a fhorbairt i nGort Uí Lochlainn i Maigh Cuilinn mar gheall nach raibh siad ag cloí le cúrsaí teanga sa gcéad iarratas a rinne siad. Tá an Chomhairle ag iarraidh 31 teach sóisialta a thógáil ar an láthair faoi mhír a hocht den Acht Pleanála. Tá roinnt daoine sa gceantar míshásta leis an suíomh atá roghnaithe acu le tabhairt faoin bhforbairt seo faoin gclár Atógail Éireann. Beidh deis ag daoine aighneachtaí a chuir faoi bhráid an rannóg pleanála sa gcomhairle Contae ón lá inniu ar aghaidh go dtí an (23 )tríú lá is fiche den chead mhí eile.

Feirmeoirí

Dúirt an Teachta Dála Éamonn Ó Cuív go gcreideann sé fhéin nach mbeidh an scéal chomh dona ag feirmeoirí in Iarthar na hÉireann ó thaobh na socraithe atá déanta faoi chúrsaí talmhaíochta san Eoraip.
Beidh na feirmeoirí san iarthair i bhfad níos fearr tar éis seo ná mar a bhí siad tar éis na gcainteanna deireanacha a bhí ar bun a dúirt an Teachta. Ní ghlacann sé leis go dtabharfaidh an Rialtas aird ar leith ar ghrúpa amháin feirmeoireachta sa tír seo seachas ceann eile a dúirt an Teachta.