Covid-19

Níor cheart don Rialtas bheith ag brath ar líon na n-othar atá san Otharlann le Covid-19 mar bhunús le cinneadh a dhéanamh ar shrianta sláinte poiblí a mhaolú, a deir an Dr Denis McAuley.

Dúirt an Dr McAuley, Cathaoirleach ar Choiste na nDochtúirí Teaghlaigh den IMO go bhfuil seans ann nach mbeidh an oiread sin othar san Otharlann mar gheall ar chinéal Delta de Covid 19, ach go mbeidh an cinéal sin den víreas ag spréadh go tréan sa phobal.

Tá an Rialtas le cinneadh a dhéanamh ar an tseachtain seo chugainn faoi chead a thabhairt don earnáil fáilteachais bia agus deoch a chuir ar fáil taobh istigh ón 5ú Iúil.

Vacsaíniú in Inis Eoghain

Beidh eolas a thabhairt ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ag tús na seachtaine seo chugainn maidir le cén uair a mbeidh ionad vacsaínithe ag feidhmiú in Inis Eoghain.

Tugadh le fios do bhall de Fhóram Sláinte an Iarthair, an Comhairleoir Contae Albert Doherty go bhfuil comharthaíocht curtha in airde anois ag an HSE fhad le Pobalscoil Charn Domhnach, áit a mbeidh an t-ionad vacsaínithe lonnaithe.

Tá baill den fhoireann réigiúnach vacsaínithe ag déanamh socraithe go fóill maidir le feidhmiú an ionaid i gCarn Domhnach, a dúradh leis an Chomhairleoir Doherty, ach beidh sé ag feidhmiú ag tús mí Iúil, a dúradh leis.

Is ábhar díomá an mhoill fhada ionad vacsaínithe a chur ar bun in Inis Eoghain, a dúirt an Comhairleoir Doherty.

Is mór an trua nach mbeidh an t-ionad ag feidhmiú go tús mí Iúil, a deir an Comhairleoir Doherty. Ciallaíonn sé sin, a dúirt sé, go mbeidh ar bhunadh Inis Eoghain atá thar 60 bliain d'aois, agus a fuair an chéad dáileog den vacsaín Astra Zeneca, dul go Leitir Ceanainn arís don dara dáileog.

Deontais tríú leibhéal

Tá imní léirithe ag an Teachta Dála Thomas Pringle faoi locht sa chóras d'iarratais ar dheontas SUSI , a chiallódh go bhféadfaidh moill a chuir ar iarratais ó bheirt as an teaghlach céanna.

Dúirt anTeachta Pringle nach dtig le beirt as an teaghlach céanna a gcuid iarratas a nascadh sa chóras, rud a chruthaíonn fadhb agus gá le athbhreithniú ar na hiarratais.

Caithfidh an Rialtas seo a chuir ina cheart go luath a dúirt an Teachta Pringle, le moill ar phróiseáil iarratais SUSI a sheachaint agus le cinntiú go mbeidh airgead íoctha le micléinn in am .

Rásaíocht Con

Tá ceadúnas tugtha ag Rásaíocht Con Éireann do Chumann Rásaíocht Con Leifear , le rásaí a bheith acu arís ag Staid na gCon i Leifear.

Chuir Cumann Leifear plean gnó trí bliana os comhair an Bhoird ag inné , agus tuigtear go mbeidh rásaí ar siúl arís ag an staid san fhómhar.

Dhruid Staid na gCon i Leifear i Lúnasa 2019 , ach tá dóchas anois go mbeidh rásaí ann i mí Dheireadh Fómhair.

Feirmeoirí Cnoc


Measann Shaunie O Baoill, ball d'fheidhmeannas Náisiúnta Chumann Feirmeoirí Cnoc agus Natura na hÉireann, go mbeadh feirmeoirí Dhún na nGall níos fearr as, dá nglacfaí leis an mhéid atá a mholadh faoi láthair ó Aontas na hEorpa, maidir leis an Scéim Feirmeoireachta CAP.

Deir sé go bhfaigheadh feirmeoirí na Condae seo níos mo tairbhe as na socruithe atá a mholadh agus ní aontaíonn sé leis na Grúpaí atá ag cur in éadan na socruithe seo.

Faoi láthair tá feirmeoirí Dhún na nGall ag fail €160 ar achan Hectare, a dúirt sé agus tá se dóchasach go mbeadh sin arduithe go dtí €300 an hectare ar a laghad, dá nglacfaidh leis an Scéim úr CAP.

Maidir leis an phlé atá ar siúl faoi láthair faoi athrú aeráide, dúirt sé go bhfuil feirmeoirí Dhún na nGall ag déanamh a ndícheall do chúrsaí timpeallachta.