Randox

Tá méadú mór tagtha ar ioncam chomhlacht Randox, a bhfuil ionad acu ar an Chlochán Liath, ó thosaigh siad ag plé le tástáil do Covid-19.

Bhí teacht isteach de €253m ag Randox i dtréimhse ocht mí dhéag suas go lár na bliana anuraidh, do réir na gcuntais is deireanaí atá foilsithe ag an chomhlacht.

Tuairiscítear san tuarascáil fosta go raibh tionchar dearfach ag Covid-19 ar theacht isteach an chomhlachta, agus iad ag soláthar trealamh tástála Covid-19 don NHS sa Bhreatain, le cois ionaid tástála phríobháideacha eile atá acu fosta, ionad acusan i Leitir Ceanainn.

Cé go raibh méadú mór ar ioncaim, bhí caillteanas de £19m ag an chomhlacht san tréimhse ocht mí dhéag sin, de bharr díscríobh de thart fa £56m.

Gréasán Gnó

Beidh Ócáid ar siúl ag Gréasán Gnó Dhún na nGall/ Bhaile Átha Cliath agus Cumann Thír Chonaill inniu le heolas a thabhairt do dhaoine as Dún na nGall ata ag obair i mBaile Átha Cliath agus gur mhaith leo oibriú ina gCondae dhúchais an Samhradh seo.

Bhéarfar eolas ar na moil dhigiteacha atá ar fáil sa Chondae agus ar na háiteacha ina bhfuil córas sásúil leathan bhanda chomh maith le heolas ar na seirbhísí atá ar fáil sa Chondae.

Seo an chéad uair a leithéid d'ócáid a reáchtáil agus deir an lucht eagraithe go bhfuil go leor daoine ag léiriú suime ina leithéid agus gur mhaith leo pilleadh ar Dhún na nGall agus obair ón bhaile.

Ceantálaithe


Cuirfidh comhlacht úr ceantálaithe ar líne, Northern Ireland Property Auction, dhá mhaoin i nDún na nGall ar ceant inniu

Beidh teach cónaithe le sé sheomra leapa agus 38 acra de thalamh feirme ag dul leis, a chur ar ceant agus íosmhéid de £350,000 luaite leis an díolachán áirithe sin.

Lena chois sin tá ionad gnó i lár bhaile Dhún Fionnachaidh, ina bhfuil dhá árasán ar an chéad urlár. Tá íosmhéid de £225,000 luaite leis an díolachán sin.

Tá gnó reatha ansin, Apache Pizza, le seacht mbliana de léas fágtha ar an fhoirgneamh, ar chíos bliantúil de €31,200.