Ceardlanna teicneolaíochta

Tá chúig cinn de scoileanna náisiúnta i gConamara agus ceann amháin in Acaill ag glacadh páirt i gceardlanna teichneolaíochta mar chuid de Sheachtain Eolaíochta atá ar bun an tseachtain seo.

Seo hé an chéad uair ag an gClár TechSpace ag cur ceardlainn den chineál seo ar bun i scoileanna náisiúnta le maoiniú ón Roinn na Gaeltachta in éineacht le Fundóireacht Eolaíochta Éireann agus tá súil go spreagfaidh sé níos mó suime i gcúrsaí eolaíochta agus teicneolaíochta I measc an ghlúin óg Gaeltachta.

Tá Clár Techspace ag cur na ceardlainne ar bun ar-líne do Scoiil Bhríde i Leitir Caladh, SN Cholmcille Ros a Mhíl, SN na Tulaigh, SN Mhicdara ar an gCeathrú Rua agus SN na bhForbacha, chomh maith le SN Naomh Saile in Acaill.

Dúirt Séamus Ó Fátharta, comhordaitheoir Chlár Techspace, go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh spreagadh á thabhairt do ghasúir na Gaeltachta ina dteanga dúchais féin in ábhair eolaíochta agus teicneolaíochta le cur lena gcuid scileanna.
 

Táillí nua forbartha

Dúirt an Comhairleoir Eoin Hanley ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go bhfuil imní air go mbeidh lucht tógála in ann airgead mór a shábháil má thugtar isteach táillí nua forbartha sa gCathair.

Ní cheart go mbeadh tógálaí atá ag forbairt suíomh crown in ann cuid mhaith do 800,000 a shábháil a dúirt an Comhairleoir Hanley  má ghlactar leis na hathraithe nua atá molta ar na táillí forbartha.

Dúirt an Príomhfheidhmeannach  Breandán Mc Grath go bhfuil athbhreithniú le déanamh ar na táillí forbartha agus go mbeidh deis ag daoine a dtuairim a thabhairt fúthu seo.

Beidh airgead a shábháil ag daoine a bheadh ag tógáil tithe a mbeadh seomra nó dhá sheomra iontu, a dúirt an príomhfheidhmeannach beidh costais níos mó ar dhaoine a bheadh ag tógáil tithe a mbeadh os cionn cheithre sheomra codlata iontu.

Calafort na Gaillimhe

Tá sé socraithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe go dtógfaidh siad ar láimh scaireanna atá i gCalafort na Gaillimhe agus go mbeidh sé faoi na gcúram.

Tá an tAire Stáit Hildegarde Naughton tar éis a iarradh ar an Roinn Iompar a dhul agus breathnú ar mhaoiniú a fháil do Chalafoirt na Gaillimhe faoin gclár Ten T atá san Eoraip le maoiniú a chuir ar fáil le forbairt a dhéanamh air an gcalafort.

Beidh an calafort seo in ann freastal i gceart ar na forbairtí a bheas ag tarlú ó thaobh cúrsaí athnuchain fuinneamh ar chósta thiar na hÉireann a dúradh leis an comhairleoirí ag an gcruinniú tráthnóna inne.

Mar gheall go bhfuil na scaireanna tógtha ar láimh beidh comhlacht in ann trádáil agus maoiniú stáit a fháil on Eoraip le forbairt a dhéanamh air anois, a dúirt an príomhfheidhmeannach Breandan Mc Grath 
 

Cúrsaí ealaíne

Beidh tús á chur inniu le ocáid ar-líne  d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí atá ag obair in earnáil na hamharclannaíochta i nGaeilge, i nGàidhlig na hAlban agus i mBreatnais. 

Tugann an chomhdháil seo cleachtóirí ó gach réimse den earnáil le chéile le ardáin éagsúla a chruthú ina mbeidh plé painéil, óráidí agus léirithe amharclannacha i bhfoirm dhigiteach ar bun i rith na seachtaine. 

Is iad Ealaín na Gaeltachta agus OÉ Gaillimh atá á eagrú leis An Taibhdhearc agus roinnt eagraíochtaí eile agus beidh sé ar bun go dtí an 13ú Samhain.