Covid-19

22 cás úr eile den víreas corónach a deimhníodh i dtréimhse ceithre huaire fichead i nDún na nGall, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Sláinte tráthnóna inné.  

As an 390 cás a fógraíodh go náisiúnta inné, bhí 209 cás acu sin i mBaile Átha Cliath agus 22 cás a bhí i nDún na nGall, an dá chontae sa tír a bhfuil srianta leibhéal a trí an rialtais i bhfeidhm iontu.

De réir figiúirí ar shuíomh gov.ie, bunaithe ar an mheánoíche Dé Sathairn, tá 873 cás deimhnithe sa chontae ó thús na géarchéime.

Rena Donaghey

D'impigh Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, an Comhairleoir Rena Donaghey, ar phobal na contae aire a thabhairt dá chéile agus cloí go daingean le srianta Covid-19.

Caithfidh an pobal ar fad achan iarracht a fháil le bua a fháil ar an víreas, a dúirt sí, agus tá sé tábhachtach go ndéanfaidh pobal na contae achan iarracht le go mbeidh laghdú ar líon na gcásanna úra Covid-19 sa chontae, a dúirt an Comhairleoir Donaghey.

Dúirt sí ag cruinniú míosúil na Comhairle Contae i Leitir Ceanainn inné, gur ábhar díomá gur bhéigean Dún na nGall a chur san áireamh i Srianta Leibheál 3, ach nach aon ábhar iontais é sin, de bharr méadú mór ar chásanna den víreas sa chontae le tamall.

Tá tionchar tromchúiseach ag an víreas seo, agus caithfidh an pobal ar fad achan iarracht a dhéanamh cloí le srianta, laghdú a dhéanamh ar líon na ndaoine a chastar orthu, agus mascanna a chaitheamh in áiteanna poiblí, a dúirt sí.

Dúirt an Comhairleoir Donaghey fosta go mbeidh Comhairle Contae Dhún na nGall ag comhoibriú le Comhairle Chathair Dhoire agus an tSratha Báin maidir le céard is féidir a dhéanamh le laghdú a dhéanamh ar chásanna den víreas san iarthuaisceart.

Íocaíochtaí dífhostaíochta

Tá ardú tagtha ar líon na ndaoine i nDún na nGall atá ag fáil íocaíochtaí dífhostaíochta Covid-19 don chéad uair ó bhí mí na Bealtaine ann. 

5,949 duine atá ag fáil íocaíochtaí PUP an rialtais an tseachtain seo, méadu de 126. 

Bhí laghdú leanúnach ar líon na ndaoine a bhí ag fáil an íocaíocht seo ó bhí mí na Bealtaine ann, nuair a bhí 22,700 duine ag fáíl íocaíocht PUP.  

Ní fios go fóill cén tionchar a bhéas ag srianta leibhéal 3 Covid-19 ar líon na n-íocaíochtaí sa chondae, agus go leor gnónna druidte arís in athuair. 

Údaráis áitiúla

Caithfear a theacht ar shocrú mar is ceart maidir le maoiniú a dhéanamh ar údaráis áitiúla, seachas feidhm a bheith ar dhaoine cáin a íoc ar a dtithe cónaithe, a dúirt an Comhairleoir Contae Anthony Molloy.

Dúirt sé go bhfuil an cháin mhaoine áitiúil mar fhoinse tábhachtach ioncaim don Chomhairle Contae, agus go bhfuil sé riachtanach le forbairtí a dhéanamh sa chontae.

Bhí sé tábhachtach gan laghdú a dhéanamh ar an cháin mhaoine áitiúil ag cruinniú an lae inné, a dúirt sé, le gur féidir leanstan le tograí áirithe ar fud na contae, a dúirt an Comhairleoir Molloy.

Busanna Feda

Cuirfidh Comhlacht Busanna Feda tús leis an tSeirbhís Bus ó Dhún na nGall go Gaillimh arís Déardaoin seo an chéad lá de Dheireadh Fómhair.

Cuireadh deireadh leis an tseirbhís níos mo no 6 mhí o shin mar gheall ar an ghéarchéim sláinte

Ni bheidh cead ach 50% de phaisinéirí a iompar ar an bhus agus deir an Comhlacht go bhfuil sé riachtanach suíochán a chur in airithe roimh ré.

Deir an comhlacht chomh maith go mbeidh siad ag leanstan go dlúth leis na srianta ata leagtha sios ag an Rialtas.

Banc na hÉireann

Tá sé ráite ag Banc na hÉireann i nDún na nGall go mbeidh a gcraobhacha ar an Bhun Bheag, i mBun Dobhráin, agus ar na Gleanntaí a ndruid go sealadach le go mbeidh a gcuid foirne ábalta seirbhís leanúnach a chur ar fáil i gcraobh Leitir Ceanainn.

Glanadh agus sciúradh craobh de Bhanc na hÉireann i Leitir Ceanainn an tseachtain seo faoi threoir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus tá cuid d'fhoireann Leitir Ceanainn ag féinaonrú. 

Beidh an measín airgid go fóill ag feidhmiú i mBun Dobhráin, ar na Gleanntaí agus ar an Bhun Bheag.