Cead taistil chuig na hoileáin

Tá cead ag an phobal taisteal chuig oileáin amach ó chósta Dhún na nGall ón lá inniu ar aghaidh. Ní raibh cead ach ag bunadh na n-oileán taisteal chuig na hoileáin ó cuireadh tús le srianta Covid 19 i mí an Mhárta, taobh amuigh de sheirbhísí riachtanacha cosúil le lucht siopaí agus leighis.  

Lena chois sin tá socraithe faoi leith déanta ag paróistí ar fud an iarthuaiscirt maidir le hathoscailt séipéil d'aifrinn agus do sheirbhísí ón lá inniu ar aghaidh, le gur féidir cloí le scaradh sóisiálta sna séipéil agus sna tithe pobail.  

Tá go leor gnóanna ag athoscailt inniu fosta ina measc bialanna, gruagairí agus naíolanna.

Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall

Tá athrú mór tagtha ar an tseirbhís atá a chur ar fáil ag Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall le breis agus trí mhí ó thús géarchéim Covid-19, a deir Ceannasaí Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall, Micheál Ó Tonnaigh.  

idir 50 agus 60 glao gutháin a bhfáil ag an oifig achan lá, gan trácht ar na ríomhphoist ar fad, ó lucht gnó i nDún na nGall a raibh comhairle agus tacaíocht uathu, a dúirt Micheál Ó Tonnaigh.  

Rinneadh achan iarracht ann oiread tacaíochta agus is féidir a chur ar fáil do ghnóanna, a dúirt sé, ó thús na géarchéime.

Fonn Saoire

Tá Dún na nGall i measc na gcontaetha is mó sa tír a bhfuil pleananna ag bunadh na tíre seo saoire a chaitheamh ann i mbliana.

Sin de réir torthaí taighde a rinne comhlacht turasóirí málaí droma, SunDrift.  

Léirigh torthaí suirbhé a rinne siad go bhfuil sé i gceist ag 90% de dhaoine taisteal a dhéanamh nuair a bheas deireadh iomlán leis an dian ghlasáil, agus an mhórchuid acu ag caitheamh saoire in Éirinn.

Ba í Gaillimh an chontae a ba mhó a dúradh a bhí daoine le cuairt a thabhairt air, ach bhí Dún na nGall ard go maith ar an liosta ina dhiaidh sin.

Covid gan ardú i DG

Níor tháinig ardú ar bith ar líon na gcásanna de Covid 19 i nDún na nGall, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Sláinte atá bunaithe ar eolas ón mheán oíche, oíche Shathairn.

464 cás den víreas atá deimhnithe sa chontae ó thús na géarchéime.

Níor deimhníodh cás ar bith den víreas in Otharlann Leitir Ceanainn le ceithre huaire fichead ach tá seisear othar san otharlann faoi láthair a bhfuil amhras ann go bhfuil an víreas orthu.

Níl duine ar bith den seisear sin a bhfuil amhras fúthu ag fáil coir leighis in Aonad Dian chúram Otharlann Leitir Ceanainn de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón hocht a chlog aréir.

Dríoglann Chroithlí

Beidh táirge turasóireachta d'ard chaighdeán in ionad turasóirí Dhrioglann Chroithlí, dar le Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Micheál Ó hÉanaigh.

Dúirt sé go ndearna an tÚdarás infheistíocht €1.3m in iar mhonarcha Chroithlí lena chur in oiriúint don drioglann agus don ionad cuairteoirí, agus go bhfuil áis luachmhar ansin anois, áit a mbeidh déantúsaíocht agus turasóireacht mar pháirt lárnach den tionscadal.

Tá stair agus oidhreacht ag baint leis an fhoirgneamh seo, a tógadh i 1901, agus a chur fostaíocht bun agus seasmhach ar fáil sa cheantar, a dúirt Micheál Ó hÉanaigh.

Dúirt sé go mbeidh tús a chur go luath le tairgeadh uisce beatha i nDrioglann Chroithlí agus go mbeidh an t-ionad turasóireachta foscailte faoi cheann ocht mí dhéag.  Tá sé tábhachtach ionad mar seo a bheith ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin sa Ghaeltacht, a dúirt an Príomhfheidhmeannach.

Caiteachas ar Bhriogáid Dóitáin

Chaith Comhairle Contae Dhún na nGall €1.5m ar cheannacht feithicil úra do sheirbhísí dóiteáin a contae idir 2016-2019 do réir an eolais atá curtha ar fáil don Teachta Dála Thomas Pringle.

Chaith an Chomhairle Contae breis agus €1m euro ar cheannacht dhá briogáid dóiteáin úr nua ar chostas de €850,000 agus ceithre jíp dóiteáin úr nua ar chostas de €179,000.  Lena chois sin ceannaíodh 9 gcinn de fheithicil dara láimh don tseirbhís dóiteáin i nDún na nGall idir 2016-2019.

Ceannaíodh 6 cinn de bhriogáidí dóiteáin dara láimh sa tréimhse sin ar chostas de €275,000.

Ceannaíodh taincéir uisce don tseirbhís dóiteáin i nDún na nGall anuraidh ar chostas €90,000 agus caitheadh €52,000 anuraidh ar fheithicil dara lámh inár féidir stiúradh a dhéanamh ar thinte ag láthair dóiteáin.

Lena chois sin i 2017 ceannaíodh feithicil éigeandála dara lámh ar €50,000.

Ba é an tAire Damien English a thug an t-eolas seo don Teachta Dála Thomas Pringle sa Dáil.