Tá folúntas againn do Reachtaire Rúnaíochta i mBaile Átha Cliath faoi láthair.

Oibríonn an Reachtaire Rúnaíochta i bpáirt le meitheal léiriúcháin, teicneolaíochta agus bainistíochta le cláir raidió den chéad scoth a chur ar fáil don phobal éisteachta. Conradh bliana lánaimseartha ar fheidhm sheasta a thairgeofar don té a n-éireoidh léi/leis sa chomórtas.I measc na ndualgas a bheidh ar an Reachtaire Rúnaíochta, beidh:

  • Tacaíocht a thabhairt do na meithil léiriúcháin, teicneolaíochta, riaracháin agus bainistíochta
  • Glaonna, ríomhphoist agus fiosraithe ón bhfoireann agus ón bpobal a láimhseáil go gairmiúil
  • Tacaíocht léirithe a thabhairt sa stiúideo nó ar chraolta seachtracha nuair a bheidh clár beo nó réamhthaifeadta le déanamh agus fáilte a chur roimh aíonna a bheidh ar na cláracha sin
  • Páipéarachas, íocaíochtaí, duaiseanna, sonraí ceoil, oird reatha agus aon riarachán a bhaineann le cláir a phróiseáil

Is í an Ghaeilge teanga oibre agus craoltóireachta na seirbhíse agus teastaíonn caighdeán Gaeilge an-ard sa ról idir scríofa agus labhartha. Beidh scileanna cumarsáide agus eagrúcháin riachtanach chomh maith le taithí a bheith ag obair mar chuid d'fhoireann. Beidh solúbthacht agus uaireanta neamh rialta i gceist sa ról, an deireadh seachtaine san áireamh ó am go chéile, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh ar an Reachtaire Rúnaíochta taisteal ag brath ar an dualgas. Reachtaire Rúnaíochta Grád 2 an grád a thairgeofar, grád le scála páigh ó €24,762 go €34,333 comhlán sa mbliain.

Iarrtar ar iarratasóirí Curriculum Vitae a chur ar aghaidh chomh maith le litir chumhdaigh – ní mór an dá cháipéis a bheith i nGaeilge, agus mar chomhad amháin mar chuid den chóras iarratais ar líne. Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas ná Dé hAoine, an 2 Nollaig 2022, ag a 5.00 i.n.
Tá sé i gceist go mbeidh agallaimh ar siúl an tseachtain dar tús an 12ú Nollaig 2022.

Is féidir breis eolais a fháil, agus cur isteach ar an bpost, ag an nasc seo