Tá dhá fholúntas pháirtaimseartha do Chlár Reachtairí ag RTÉ Raidió na Gaeltachta, agus is sa Rannóg Spóirt a bheas siad i dtús aimsire.

I measc na ndualgas a bheidh ar an gClár Reachtaire, beidh:

 • Láithriú, taighde agus léiriú ar chláir agus feasacháin i réimsí éagsúla, agus is sa Rannóg Spóirt a bheas siad lonnaithe i dtús aimsire
 • Tráchtaireacht, tuairisciú agus obair iriseoireachta ag cluichí, imeachtaí agus araile
 • Cóip nuachta a scríobh, a aistriú agus eagarthóireacht a dhéanamh orthu
 • Agallaimh agus píosaí fuaime a thaifeadadh sa stiúideo agus ar láithreacha seachtracha eile
 • Eagarthóireacht a dhéanamh ar mhíreanna fuaime atá réamhthaifeadta

Tá muid ag lorg daoine leis na tréithe seo a leanas:

 • Gaeilge den scoth, idir scríobh agus labhairt
 • Taithí chraoltóireachta nó iriseoireachta
 • Tuiscint faoi leith ar shaol agus ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge
 • Cruthaitheacht, fiosracht agus samhlaíocht
 • Tuiscint ar chúrsaí spóirt agus nuachta, agus an cumas chun breith stuama eagarthóireachta a thabhairt
 • Scileanna eagrúcháin agus cumarsáide den scoth agus a bheith in ann obair as a stuaim féin nó mar chuid d'fhoireann léiriúcháin
 • Scil agus spéis in úsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun ábhar a sheachadadh agus cur leis an lucht éisteachta
 • Suim agus eolas acu faoin tseirbhís a chuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta ar fáil don phobal

Is ag an deireadh seachtaine go príomha a bheidh an obair le déanamh. Éilíonn an ról solúbthacht agus beidh uaireanta oibre neamhrialta i gceist, lena n-áirítear laethanta saoire poiblí. D’fhéadfadh sé go mbeadh taisteal i gceist ag brath ar na dualgais oibre.Is í an Ghaeilge teanga oibre agus craoltóireachta na seirbhíse. Cuirfear traenáil ar fáil de réir mar a theastaíonn.

Conarthaí bliana ar bhonn páirtaimseartha atá i gceist leis na ceapacháin (2 lá in aghaidh na seachtaine atá i gconradh amháin agus lá amháin in aghaidh na seachtaine atá sa chonradh eile).

Is é an raon tuarastail do Chlár Reachtaire ná €47,298 go €63,377 pa, pro-rata.Iarrtar ar iarrthóirí Curriculum Vitae a chur ar aghaidh chomh maith le litir chumhdaigh. Ba chóir píosa 500 focal a bheith sa litir chumhdaigh a dhéanann cur síos ar na cúiseanna gur mhaith leis an iarrthóir an post agus an méid gur mhaith leis/léi a bhaint amach sa ról. Ní mór an dá cháipéis a bheith i nGaeilge, agus iad a bheith mar chomhad amháin mar chuid den iarratas ar líne.

Dé hAoine, an 1 Iúil 2022 ag a 5 i.n. an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Is féidir breis eolais a fháil, agus cur isteach ar an bpost, ag an nasc seo