Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Gradam Alumni don Ghaeilge ar Neansaí Ní Choisdealbha, Eagraí Ceoil RTÉ Raidió na Gaeltachta, níos luaithe an tseachtain seo, Dé Luain 6 Nollaig.

Tugann Gradaim Alumni OÉ Gaillimh aitheantas do shármhaitheas agus d'éachtaí i measc breis is 120,000 céimí de chuid na hOllscoile atá scaipthe ar fud an domhain ó cuireadh tús leo in 2001. Tá gradaim bronnta ar bhreis is 100 céimí den scoth a bhfuil tionchar suntasach acu ina réimsí féin, agus a bhfuil a n-alma mater fíorbhrodúil astu.

Dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: "In OÉ Gaillimh, is ollscoil muid atá ar mhaithe le leas an phobail, le fís chomhroinnte, múnlaithe ag ár luachanna. Le 175 bliain anuas, tá oideachas curtha ag an Ollscoil seo ar chéimithe d'ardchaighdeán a raibh tionchar suntasach acu ina réimsí féin in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Déanaim comhghairdeas le gach duine a bhuaigh gradam agus táim ag súil le fáilte ar ais a chur rompu chuig a n-alma mater in 2022."

Dúirt Neansaí:

"Is mór an onóir dom glacadh leis an ngradam alumni seo ó Ollscoil na hÉireann i nGaillimh, ollscoil ar fhreastail mé uirthi ar feadh ceithre bliana siar sna hochtóidí agus caithfidh mé a rá gur bhain mé an-sásamh as mo chuid laethanta ansin."

"Cuireann sé áthas orm go bhfuil ceangal agam go fóill leis an ollscoil le mo chuid oibre le Raidió na Gaeltachta mar chaith mé roinnt blianta thiar in Áras Mháirtín Uí Chadhain agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus muid ag cur cartlann iomlán Raidió na Gaeltachta ar an gcóras digiteach, agus rinne mé roinnt oibre freisin ar chartlann Joe Burke."

"Is dóigh liom go raibh suim i gcónaí ag lucht na hollscoile i nGaillimh i gcúrsaí cultúrtha ó thaobh na teanga, ó thaobh an cheoil agus eile, agus is breá liom go bhfuil an ceangal sin agam go fóill leis an ollscoil."

"Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le Raidió na Gaeltachta a thug an deis dom a bheith ag craoladh i nGaeilge agus a bheith ag obair le mian mo chroí, sin ar ndóigh ceol traidisiúnta na hÉireann, agus an deis atá agam é sin a chur chun cinn tríd na cláracha ceoil. Tá mé an-bhuíoch do choiste roghnaithe na hollscoile a cheap go raibh an gradam seo tuillte agamsa i mbliana. Tá súil agam go bhfuil sé tuillte agam, agus go raibh maith agaibh."

I measc na ndaoine eile ar bronnadh gradaim orthu, bhí Áine Ní Chonghaile, Stiúrthóír Europus, ar bronnadh an Gradam Alumni don Ghnó agus an Tráchtáil uirthi, agus an Dr Colm Henry, Príomhoifigeach Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Féach thíos físéan de Neansaí ag glacadh lena gradam.