Tá folúntas mar Eagarthóir Stiúrtha Clár (ESC) ag RTÉ Raidió na Gaeltachta. Ag tuairisciú do Cheannaire na seirbhíse, agus mar chuid den fhoireann bhainistíochta agus eagarthóireachta, beidh ról lárnach ag an ESC chun an stáisiún a stiúradh agus a fhorbairt chun an líon is mó lucht éisteachta agus is féidir a mhealladh agus, ag an am céanna, ár gcúram seirbhíse poiblí a chomhlíonadh. Mar cheannaire foirne cuideoidh sé/sí le seirbhís raidió trí Ghaeilge den chéad scoth, atá éifeachtach ó thaobh costais de, a chur ar fáil taobh istigh de na hacmhainní daonna agus airgeadais atá ar fáil.

Tá iarrthóirí á lorg le:

  • taithí ar cheannaireachta i ról eagarthóireachta, léiriúcháin nó soláthar ábhair.
  • taithí mhór ar chúrsaí eagarthóireachta agus an cumas chun cinntí stuama eagarthóireachta a dhéanamh de réir treoirlínte eagarthóireachta RTÉ
  • scileanna eagrúcháin agus pleanála den scoth chun spriocanna a bhaint amach
  • taithí a bheith i gceannas ar athrú agus athrú a chur i gcrích
  • cumas chun caidreamh sármhaith a chruthú le páirtithe leasmhara inmheánacha in RTÉ agus páirtithe eile seachtracha
  • taithí ar chomhordú ar chraoltaí seachtracha
  • scil agus spéis in úsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun ábhar a sheachadadh agus cur leis an méid daoine gur suim leo an tseirbhís.

Bainisteoir Grád 2 é leibhéal an cheapacháin seo ar bhonn leanúnach.

Iarrtar ar iarrthóirí litir iarratais, Curriculum Vitae agus páipéar (1,000 focal) ina leagtar amach fís an iarrthóra i dtaobh an ról thuasluaite agus Rannóg na gClár. Ba cheart tagairt a dhéanamh don phlean a bheadh agat mar ESC agus na dúshláin a bheadh romhat. Ní mór an trí chaipéis a bheith i nGaeilge, agus iad a bheith mar chomhad amháin mar chuid den iarratas ar líne.

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratais ná an 22ú Lúnasa 2021, ag a 5i.n.

Breis eolais / Cuir isteach ar an bpost anseo