Tá dhá fholúntais do Chlár Reachtairí againn, ceann i mBaile na nGall i gCo. Chiarraí agus an ceann eile sna Doirí Beaga i gCo. Dhún na nGall faoi láthair.Ina theannta sin, tá súil againn painéal a bhunú as a bhféadfar aon fholúntais a d'fhéadfadh teacht chun cinn sna ceantair luaite a líonadh amach anseo.

Oibríonn an Clár Reachtaire i bpáirt le meitheal léiriúcháin, teicneolaíochta agus bainistíochta le seirbhís raidió den chéad scoth a chur ar fáil don phobal éisteachta.I measc na ndualgas a bheidh ar an gClár Reachtaire, beidh:

 • Taighde, léiriú agus láithriú ar chláir agus feasacháin i réimsí éagsúla
 • Obair iriseoireachta agus tuairisciú
 • Cóip nuachta a scríobh, a aistriú agus eagarthóireacht a dhéanamh orthu
 • Agallaimh agus píosaí fuaime a thaifead sa stiúideo agus ar láithreacha seachtracha eile
 • Eagarthóireacht a dhéanamh ar phíosaí fuaime atá réamhthaifeadta

Tá muid ag lorg daoine leis na tréithe seo a leanas:

 • Gaeilge den scoth, idir scríobh agus labhairt
 • Taithí chraoltóireachta nó iriseoireachta
 • Tuiscint faoi leith ar shaol cultúrtha agus polaitíochta na tíre, ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta
 • Cruthaitheacht, fiosracht intleachtúil agus samhlaíocht
 • Tuiscint ar an nuacht agus an cumas chun breith stuama éagarthóireachta a thabhairt
 • Scileanna eagrúcháin agus cumarsáide den scoth agus a bheith in ann obair as a stuaim féin nó mar chuid d'fhoireann léiriúcháin
 • Scil agus spéis in úsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun críche nuachta, chun ábhar a sheachadadh agus cur leis an lucht éisteachta
 • Suim agus eolas acu faoin tseirbhís a chuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta ar fáil don phobal

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas ná, an 16ú Aibreán 2021, ag a 5i.n.

Breis eolais / Cuir isteach ar na poist anseo