About IRP

UPDATE on Round 4

Friday November 14th 2014

ROUND 4 is now closed.

Thank you to all who sent in submissions.

Letters of Interest / Rejection were sent to all producers and companies on Friday November 14th 2014.

******************************************

PLEASE NOTE: Only submissions from registered suppliers will be considered in independent commissioning rounds.

Click here for guidelines on how to become a registered supplier

Hello and welcome to IRP

We have been set up as a response to the Broadcasting Act 2009 to facilitate the commissioning of independent radio programmes by RTÉ Radio. This is a new and exciting venture for all of us and we look forward to working with you in the future.

On these web pages you will find all the information you require to make your submissions and interface with RTÉ.

Please read the Guidelines, the Interim Radio Terms of Trade and the Interim Independent Commissioning Agreement carefully as these documents will govern our business interactions with you.

If you have any queries, we are contactable at IRP@rte.ie


PLEASE NOTE: RTÉ Radio will continue to commission radio projects which are eligible for funding under the BAI Sound and Vision Scheme.

__________

Céad Fáilte isteach romhat go IRP

Bunaíodh muid mar fhreagairt ar an Acht Craolacháin 2009 chun freastal a dhéanamh ar choimisiúnú chláir raidió neamhspleách ag Raidió RTÉ. Is fiontar nua agus spreagaitheach é seo dúinn ar fad agus táimid ag tnúth go mór le bheith ag obair leat amach anseo.

Ar na leathanacha gréasáin seo gheobhaidh tú an t-eolas ar fad a theastaíonn uait chun aighneachtaí agus idirphlé a dhéanamh le RTÉ. Léigh na Treoirlínte, Téarmaí Trádála Eatramhach Raidió agus Comhaontú Coimisiúnaithe Eatramach Raidió Neamhspleáigh go cúramach ó tharla go rialóidh na cáipéisí seo ár nidirbheartaíochtaí gnó leat.

Ma bhíonn aon cheist agat, is féidir dul i dteagmháil linn ag IRP@rte.ie

NÓTA EOLAIS: Leanfaidh Raidió RTÉ ag coimisiúnú tograí raidió atá i dteideal maoinithe ón scéim Fuaim agus Fís de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann

RTÉ 2010
Terms & Conditions