Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag comhairliú do dhaoine a bheith san airdeall ar an noraivíreas – an fhríd urlacain geimhridh, mar a thugtar air freisin – a bhfuil líon ard cásanna de ann i láthair na huaire.

Deir an Fheidhmeannacht go bhfuil ceithre oiread na gcásanna ann faoi láthair agus a bhí an t-am seo anuraidh.

Urlacan agus buinneach is ea príomhshiomptóim an víris a scaipeann go héasca.

Bíonn fiabhras, tinneas cinn agus daigh bhoilg ar dhaoine freisin, agus bíonn pianta i mbaill eile den chorp in amanna.

I ráiteas a eisíodh ar maidin inniu, dúirt an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte gur taifeadadh go hoifigiúil 394 cás den noraivíreas sna chéad deich seachtaine den bhliain seo, le hais 109 san achar céanna anuraidh.

Is leanaí óga agus seandaoine is mó atá buailte tinn ag an víreas, a dúradh.

As na 394 cás a taifeadadh, is daoine os cionn 65 bliain a leath acu agus is leanaí faoi bhun cúig bliana corradh leis an gceathrú cuid.

Táthar ag iarraidh ar dhaoine a lámha a ní agus dromhchlaí a sciomradh go minic chun cur in aghaidh leathadh an víris.

Dúirt an Dr Paul McKeown ón Lárionad Faire nár mhór a chur san áireamh go maireann an noraivíreas ar dhromchlaí ar feadh i bhfad.

Thug sé le fios freisin gur gallúnach agus uisce an chosaint is fearr ar an víreas ach nach bhfuil aon ghar i nglóthach alcóil.

Dúirt sé nár taifeadadh an oiread cásanna den noraivíreas le roinnt blianta mar gheall ar an bpaindéim ach go bhfuil sé inár measc anois arís gan aon agó.

Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ