7.7% a bhí sa ráta boilscithe an mhí seo, i gcomparáid le 8.2% i mí na Nollag, de réir réamhfhigiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

Foilseofar na figiúirí oifigiúla an mhí seo chugainn.

Deir an Phríomh-Oifig Staidrimh gur shaoirsigh praghsanna fuinnimh 0.1% i gcaitheamh Eanáir ach - mar sin féin - go raibh siad 33.1% níos daoire ná mar a bhí bliain ó shin.

De réir ghníomhaireacht staidrimh an Aontais Eorpaigh, Eurostat, bhí fás 12.2% ar gheilleagar na hÉireann sa ráithe dheiridh de 2022, i gcontrárthacht shuntasach leis an meánfhás de 3.5% sa limistéar euro trí chéile.

An rath atá ar chomhlachtaí ilnaisiúnta sa tír seo is cúis leis an bhfás mór, a deirtear.

Arís, is réamhfhigiúirí iad seo agus is féidir iad a athbhreithniú agus a leasú.

Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ