Tá an Roinn Talmhaíochta i mbun fiosraithe faoi ionfhabhtú éanlaith leis an ngalar salmonella ag feirmeacha éagsúla ar fud na tíre.

Tá 8 gcinn d'fheirmeacha i gceist go dtí seo atá curtha faoi shrianta.

Baictéir iad atá contúirteach freisin do shláinte an duine.

Ealtaí sicíní is mó atá buailte. Tá siad faoi choiméad agus táthar ag tosnú á ndíothú.

Tá an Roinn ag obair i gcomhar leis an Údarás Sábháilteachta Bia agus leis an Saotharlann Tagartha Náisiúnta le bunús an salmonella a aimsiú agus le fáil amach cén chaoi a bhfuil ráig de aimsithe ar láthaireacha éagsúla ag an am céanna.