Níl fiú comhartha amháin nua i nGaeilge crochta fós ar aon tsráid ag Comhairle Chathair Bhéal Feirste cé gur tháinig a bpolasaí nua i bhfeidhm mí Iúil seo caite.


Tá 600 iarratas ar chomharthaíocht i nGaeilge déanta sa tréimhse 6 mhí ó shin ach deir Comhairle na Cathrach go bhfuil breis acmhainní uathu le tabhairt faoin obair.

Faoi pholasaí nua na Comhairle do chomharthaí dhá-theangacha tá an tairseach a bhí ann le athrú a chur i bhfeidhm éascaithe ón am a caitheadh.


15% de phobal na sráide atá ag teastáil anois le athrú a fheidhmiú le hais 66% mar a bhíodh.

An Dream Dearg i mbun stocaireachta ag Stormont


Tá mí-shásamh mór ar lucht feachtais cosúil le Pádraig Ó Tiarnaigh ón Dream Dearg go bhfuil mianta Phobal na Gaeilge fós ag fáil neamhaird.


Tá tuairisc coimisiúnaithe ag Comhairle Chathair Bhéal Feirste anois leis an moill ar athrú na gcomharthaí a fhiosrú.

Comhairle Chathair Bhéal Feirste


Pléadh an t-ábhar ag cruinniú le cúpla lá ag a dhúirt dlíodóir na Comhairle go mbeidh cur síos sonrach ar an ábhar an mhí seo chugainn.


Beidh tuilleadh faoin scéal sin ag Áine Ní Ghallchóir ar Nuacht TG4 ag 1900.