Tá an múinteoir Enoch Burke tar éis filleadh inniu ar Scoil Ospidéal Wilson i Muilte Farranáin i gCo na hIarmhí.

Briseadh an Búrcach as a phost sa scoil an tseachtain seo caite ach bhí sé ar ais os comhair na scoile ag 8.45 ar maidin.

Na meáin ag feitheamh agus Enoch Burke ag teacht ar scoil ag 8.45

A athair Seán a d'fhág ag an scoil é. Tá an t-oide ina sheasamh os comhair na scoile ó thosaigh na ranganna ar maidin.

Bhí sé ar an láthair faoi dhó inné. Gabhadh an chéad uair é faoi Acht an Oird Phoiblí ach d'fhill sé ar Scoil Wilson nuair a scaoileadh saor é tar éis lóin.

Chaith Enoch Burke beagnach 4 mhí i bPríosún Mhuinseo roimh an Nollaig nuair a dhiúltaigh sé cloí le hordú cúirte fanacht glan ar an scoil fad is a bhí sé ar fionraí ón obair.

Cuireadh ar fionraí ar phá iomlán é anuraidh fad is a bhí próiseas smachta ar bun faoi eachtraí aighnis tar éis don mhúinteoir diúltú go leanúnach an forainm 'iad' a thabhairt ar dhalta scoile agus diúltú an t-ainm atá ar an dalta a thabhairt orthu.