le Seán Mac an tSíthigh

Tá tús curtha ag an Uachtarán Michael D. Higgins le turas oifigiúil ar an tSeineagáil san Afraic.

Tábharfaidh an tUachtarán aitheasc ag cruinniu mullaigh atá dírithe ar shlándáil bia ar an mór-roinn agus inniu chas sé le hUachtarán na Seineagáile, Macky Saul.

Cuirfear tús leis an gcruinniú mullaigh amárach agus freastalóidh suas le 25 ceann stáit ón Afraic air, maraon le hAirí Rialtais, ceannasaithe banc ceannais, áisíneachtaí forbartha, infheisteoirí san earnáil phríobháideach, lucht léinn agus eolaithe.

Mairfidh an cruinniú mullaigh 3 lá agus táthar ag súil go gcothóidh an cruinniú breis comhoibriú agus gnímh sna hiarrachtaí atá á dhéanamh an chuid is fearr a bhaint as cumas táirgíochta na hAfraice.

Tugadh cuireadh chun cainte don Uachtarán Ó hUiginn de bharr a dhíograis le blianta fada agus é ag tarrac aird ar na deacrachtaí agus na dúshláin a leanann easpa bídh agus athrú aeráide.

Tabharfaidh an tUachtarán dhá óráid le linn an chruinnithe mullaigh, óráid na hoscailte dar teideal "To Make a New Journey of Sufficiency - From Our Origin, Africa" agus labharfaidh sé arís ag deireadh na comhdhála.

Díreoidh an cruinniú mullaigh ar na beartais éigeandála atá ag teastáil chun dul i ngleic le heaspa slandála bídh ar mhór-roinn na hAfraice agus leagfar béim ar chur chuige inbhuanaithe agus samhlaíoch chun na dúshláin sin a shárú.

Roimh an cruinniú mullaigh, d'fhreastal an tUachtarán ar chruinniú déthaobhach le hUachtarán na Seineagáile agus Uachtarán Aontas na hAfraice, Macky Sall inniu.

Le linn an chruinnithe pléadh géarcheim an bhídh, gorta agus an tionchar atá ag athrú aeráide ar inmharthanacht san Afraic.

Tá turas á thabhairt ag an Uachtarán ar an dtír tráth a bhfuil Ambasáid nua á oscailt sa tSeineagáil, an chéad ambasáid de chuid na hÉireann i dtíortha francbhách na hAfraice.

Inniu leis thug an tUachtarán Ó hUiginn cuairt ar oileán Gorée, láthair oidhreachta domhanda de chuid UNESCO, a bhí ina lár-ionad sclábhaithe idir an 15ú agus an 19ú aois.

Tá musaem agus láthair cuimhneacháin ar an oileán a chomórann iad siúd a d'fhulaing le linn ré na sclábhaíochta tras-Atlantaigh.