Tá ráiteas deireadh bliana 2022 foilsithe ag Údarás na Gaeltachta.

151 post an glan-mhéadú a bhí ar an líon post i gceantair Ghaeltachta anuraidh i gcompráid le 2021 ach bhí laghdú ar líon na bpost i gcliantchomhlachtaí an Údaráis i nGaillimh agus i gCorcaigh.

8,235 duine a bhí fostaithe i gcliantchomhlachtaí an Údaráis ag deireadh na bliana 2022, méadú ar an 8,084 duine a bhí fostaithe iontu in 2021.

Cé gur cruthaíodh 945 post nua in 2022 i gceantair Ghaeltachta, ba 151 post de ghlanmhéadú a bhí i gceist ag deireadh na bliana nuair a bhí na poist a ligeadh chun siúil glactha san áireamh.

2, 426 duine a bhí fostaithe ag deireadh na bliana i gcliantchomhlachtaí an Údaráis i nDún na nGall, méadú 57 duine i gcomparáid le deireadh 2021.

Ba i nGaeltacht Chiarraí a bhí an méadú ba mhó i gcúrsaí fostaíochta anuraidh, áit a raibh glanmhéadú de 83 post: sin ardú 13% ar an mbliain roimhe sin agus ar ionann é agus breis is leath den ghlanmhéadú iomlán 151.

Bhí glanmhéadú de 44 post ar phoist i nGaeltacht Mhaigh Eo , Fiche hAon post breise a bhí i bPort Láirge agus chúig phost déag de mhéadú a bhí ar phoist i nGaeltacht na Mí.

Ach thit líon na bpost i gcliantchuideachtaí in dhá chontae. Bhí 53 post níos lú i nGaillimh, laghdú thart ar 1.5% i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh agus léirítear freisin go raibh titim do 16 post i gCorcaigh freisin.

430 duine a bhí ag úsáid na 27 mol dhigiteach sa Ghaeltacht ag deireadh 2022, ach tá dhá chontae fós gan gteic de réir na Tuarascála, siad sin Port Láirge agus An Mhí.