Thug an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe ráiteas eile sa Dáil tráthnóna maidir lena chuid costaisí toghchánaíochta.

Dhearbhaigh an tAire gur sáraíodh rialacha toghchánaíochta i 2020 i ngan fhios do fhéin nuair a tugadh síntiús corporáideach dá pháirtí nach raibh ceadaithe.

Sheas an tAire Caiteachas Phoiblí sa Dáil don tarna huair le seachtain le soiléiriú a dhéanamh tráthnóna ar a chaiteachas d'olltogcháin 2016 agus 2020.

Paschal Donohoe ag caint sa Dáil

Níos luaithe i ráiteas ar maidin, duirt an fear gnó Michael Stone gur chur sé cuidiú arbh fhiú €1,406 é ar fáil chun póstaeir a chrochadh do Paschal Donohoe don olltogchán i 2020.

Dúirt sé gur íoc sé seisear fear leis an obair sin a dhéanamh agus gur chuir sé veaineanna ar fáil dóibh chomh maith.

Dúirt sé nach raibh an tAire Donohoe ar an eolas faoi seo agus nár h-insíodh dó faoi go dtí Dé Céadaoin seo caite, i ndiaidh don cheist a bheith ardaithe sa Dáil.

Thug Michael Stone le fios gur fhiafraigh an tAire Donohoe do i mí na Nollag an raibh cabhair curtha ar fáil aige don fheachtas toghchánaíochta i 2020, agus gur dhúirt sé leis, trí dhearmad ag an am agus arís ó shin, nach raibh.

Sa Dáil tráthnóna dheimhnigh an tAire Donohoe gur sáraíodh rialacha toghcháin nuair a fuair an páirtí i mBaile Átha Cliath Láir sintiús corparáideach do €434 i 2020 i bhfoirm na veaineanna a úsaideadh nuair a crochadh na póstaeir.

€200 an t-uasmhéid atá ceadaithe agus thug sé le fios go bhfuil €234 de seo á thabhairt ar ais.

Tá an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí curtha ar an eolas, a dúirt sé agus ghabh sé leithscéal arís faoi na deacrahtaí a chruthaigh an scéal seo don pháirtí agus don Rialtas.

Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar inniu go gcreideann sé an tAire Donohoe.