Deir Príomhfheidhmeannach Aerfort na Sionna Mary Considine gur tháinig "biseach níos fearr ná bhí súil leis" ar thrácht paisinéirí anuraidh.

1.51 milliún paisinéir a bhí san aerfort anuraidh. Sin 300% d'ardú ar líon na bliana roimhe sin.

Cé go bhfuil an líon fós níos ísle ná mar a bhí i 2019, sula dtáinig Covid a 19, facthas 88% den líon a bhí ann an tráth sin san aerfort anuraidh.

Threisigh taisteal chun na MórRoinne go tréan. 532,000 paisinéir go dtí agus ón Eoraip a bhain leas as an tSionainn, sin 7% d'ardú ar an lear a bhí i mbun taistil i 2019.

638,000 a chuaigh go dtí an Bhreatain agus, tar éis briseadh beagnach 2 bhliain, thaisteal 240,000 duine idir an cósta thiar agus cósta thoir na Stát Aontaithe, - JFK, Logan agus Newark. Beidh eitilt nua á seoladh idir an tSionainn agus Chicago mí na Bealtaine.

Cuidiú freisin é a deir bainistíocht an aerfoirt go bhfuil €10 milliún d'infheistíocht á chaitheamh ag Ryanair in Aerfort na Sionna.