Tá sé fógartha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil siad chun tabhairt faoi athbhreithniú ar an tseirbhís meabhairshláinte CAMHS i gCiarraí Thuaidh.

Léirigh iniúchadh randamach ar 50 comhad "údar imní" a deir an Fheidhmeannacht i gcás 16 den 50 páiste sin.

Tuigtear do Sheomra na Nuachta go mbaineann an imní le "cleachtais oideasaíochta" agus le "ábhar imní faoi chleachtas proifisiúnta cliniceora amháin".

Deir an Fheidhmeannacht nach bhfuil an cliniceoir "i mbun oibre i láthair na huaire".

Deir siad go mbeidh an t-athbhreithniú ar an scála agus leagan-amach céanna leis an athbhreithniú ar sheirbhís CAMHS Chiarraí Theas, a rinne an síciatraí leanaí agus déagóirí an Dr Seán Maskey, atá i mbun dualgais i Londain.

Bhain an t-athbhreithniú siúd leis an gcúram meabhairshláinte a fuair 1,300 gasúr.

Léiríodh gur déanadh dochar suntasach do 46 gasúr agus iad faoi chúram CAMHS Chiarraí Theas, agus gur cuireadh 227 gasúr eile i mbaol dochair shuntasach.

Tá sé deimhnithe nach é an Dr Maskey a thabharfaidh faoin athbhreithniú i gCiarraí Thuaidh.

Tá meitheal eile iniúchadh á chur le chéile faoi láthair acu a deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.