Nimhiú a chur den tsaol iolar mara a tugadh go hÉirinn ina éan óg as an Iorua a deir an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fuadhúlra.

Ceann óg fireann bhí breá folláin a bhí san iolar a fritheadh marbh ar an talamh idir an Loch Ramhar i gCo an Chabháin agus Loch Síleann i gCo na hIarmhí, mí na Samhna seo caite.


Tá tástálacha a déanadh ag saotharlann Stáit tar éis a dheimhniú gur Carbafúrán ba chúis lena bhás, ceimiceán mídhleathach a bhítí a úsáid le cosc a chur ar lotnaidí ag lucht curadóireacht barranna.


Tá an tSeirbhís Fiadhúlra ag lorg cúnamh ó éinne a bhfuil aon eolas acu a chuideodh leo. Tá siad freisin ag meabhrú don phobal i gcoiteann gur sárú ar an dlí ó 2010 é aon ábhar nimhe a chur amach le sionnaigh agus préacháin agus ainmhithe eile a mharú.


Creideann an tSeirbhís gur ainmhí básaithe nó píosa feola nimhithe in aon turas leis an substaint a chur an t-iolar den tsaol.


Beagán le cois bliana a bhí an t-éan. Tugadh go hÉirinn i 2021 as an Iorua é faoi Chuid a 2 den Chlár Athbhunú Náisiúnta atá ag iarraidh na hiolair a thabhairt ar ais mar a bhíodh sa tír.

Nead cois locha ag iolar mara

Ní thagann siad in inmhe go mbíonn siad 5 bhliana nó níos sine.


Tá 2 iolar eile feicthe san Iarmhí le scaithe; ceann baineann a tugadh isteach ar Loch Deirgirt i 2020 agus ceann fireann a scaoileadh saor i bPáirc Náisiúnta Chill Airne i 2021.