Tá Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ag impí ar dhaoine fuil a dheonú go práinneach mar go bhfuil an soláthar i ngach fuilghrúpa ag leibhéal fíoríseal.


Níl acu a deir siad ach cion 3 lá d'fhuilghrúpaí ar leith le roinnt seachtainí anuas, nuair a bhíonn cion 7 lá go hiondúil acu.


"Tá na hospidéil faoi bhrú aisteach le tamall agus tá éileamh ard ar fhuil" a deir Paul McKinney, an Stiúrthóir Seirbhísí Deontóra.

Paul McKinney ón tSeirbhís Fuilaistriúcháin


"Tá muid buailte freisin le píosa mar go bhfuil an oiread tinnis riospráide ag scaipeadh, rud atá ag cur as do dheonú agus bailiú fola."


D'iarr sé ar lucht deonaigh agus ar dhaoine nua a bhfuil spéis acu cuidiú leo clárú le giveblood.ie.