Tá a chaingean dlí Ard Chúirte socraithe ag fear,ar cailleadh a bhean de bharr ailse ceirbheacs breis is 5 bliana ó shin.

Thug Stephen Teap a chás i gcoinne Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na saotharlanna 'Clinical Pathology Laboratories' agus 'MedLab Pathology'.

B'amhlaidh nár léigh na saotharlanna i gceart tástálacha smearaidh a rinneadh ar Irene Teap i 2010 agus 2013.

Chaith Stephen Teap 4 bliana ag iarraidh go n-admhódh na saotharlanna an méid sin, rud a rinne siad ar deiridh, agus iad ag rá freisin go raibh na hearráidí seo ina gcionsiocair le bás Irene Teap in Iúil 2017.

Dúirt Stephen Teap go ndeachaigh a bhean san uaigh agus gan fhios aici cén fáth nuair a cheap sí go raibh chuile rud déanta i gceart aici.

'Is ar lámha an Rialtais atá bás mo mhná céile' a dúirt sé.