Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) i ndiaidh scríobh ag scoileanna sa tír i dtaca le líon na bpáistí agus déagóirí atá tinn faoi láthair.

Tugtar rabhadh sa litir faoin leibhéal ard víris atá ann i measc leanaí óga agus meabhraíonn an HSE d'aon dalta nach n-airíonn go maith fanacht sa mbaile.

Moltar do dhaltaí scoile fanacht sa bhaile mura bhfuil siad ar fónamh

Tá imní léirithe faoi líon ard cásanna Strep A agus iarrann an HSE ar bhainistíocht na scoileanna a rá le tuismitheoirí páistí a choinneáil sa mbaile má fhulaingíonn siad muineál tinn nó droch-chasacht.

Deir an HSE áfach gur fíor-annamh a bhíonn ionfhabhtú Strep A tromchúiseach ach nach mór a bheith cúramach mar sin féin.