Caithfidh aon teach nó árasán a mbíonn fógra le ligean go gearrthréimhseach leis uimhir chlárúcháin bailí a bheith aige ón eagraíocht Fáilte Éireann.

Thug an Rialtas a bheannacht ina leith seo do mholtaí an Aire Turasóireachta,Catherine Martin.

Baineann sé seo le réadmhaoin a bheadh á ligean ar shuíomhanna idirlín.

Tá súil ann go mbeidh níos mó réadmhaoin ar fáil go fadtréimhseach mar thoradh air seo.

Deir an Roinn Turasóireachta go bhfuil súil aige go saorfaidh an dlí nua seo suas le 12,000 teach nó arásán ar fad le ligean go fadtéarmach.

Súil anois go mbeidh níos mó sealúchas ar fáil go fadtréimhseach

Tá sé i gceist fíneáil a ghearradh ar aon duine a mbíonn réadmhaoin neamhchláraithe aige ar an idirlíon.

Gearrfar fíneáil ar an suíomh a sháraíonn an fhoráil seo chomh maith.

D'fhéadfadh €5,000 a bheith i gceist má théann an cás chomh fada leis an gCúirt Dúiche.