Tá an Rialtas i ndiaidh beannacht a thabhairt do chonarthaí nua oibre a bhí molta ag an Aire Sláinte Stephen Donnelly maidir le dochtúirí comhairleacha a bheadh ag obair sna hospidéil phoiblí.

Dúirt an tAire Donnelly anois go mbeifí in ann níos mó dochtúirí comhairleacha a fhostú anois agus dá réir seirbhís níos fearr a chur ar fáil don phobal.

Dúirt sé freisin go gcuideodh sé seo le liostaí feithimh a laghdú sna hospidéil agus nach mbeadh an oiread céanna brú sna haonaid timpistí agus éigeandála.

An tAire Sláinte Stephen Donnelly

Tá imní léirithe ag Cónaidhm na nDochtúírí Comhairleacha Ospidéil (IHCA) áfach go mbeidh líon na ndochtúírí a dteastóidh uathu a bheith páirteach sa scéim seo, íseal.

Dúirt Uachtaráan na Cónaidhme,Robert Landers go bhfuil uaireanta fada oibre luaite leis na conarthaí agus go gcaithfí dochtúirí breise a fhostú leis na huaireanta a roinnt.

Súil ag an Rialtas go meallfar tuilleadh dochtúirí isteach sa chóras poiblí

D'admhaigh sé freisin áfach go raibh buntáistí leis an scéim.

Idir €209,000-€252,000 sa bhliain atá le tairiscint sna conarthaí nua seo.

Tá liúntais i gceist freisin ar fiú €38,000 in aghaidh na bliana iad.

Tuigtear gur seachtain oibre 37 uair a'chloig a bheidh i gceist, sin uaireanta níos faide ná mar a oibríonn comhairleoirí faoi láthair.

Tuigtear freisin go bhféadfadh sé go mbeadh orthu oibriú ar an Satharn, dualgas nach raibh orthu roimhe seo.

Ag labhairt dó ar a bhealach isteach chuig an gcruinniú Rialtais ar maidin, dúirt an tAire Donnelly go mbeadh na conarthaí seo á dtairiscint d'aon dochtúir nua atá ag teacht isteach sa chóras agus go bhféadfadh aon dochtúir a bhfuil conradh acu cheana féin a bheidh páirteach ann.

Tá ganntan de 900 dochtúir ar an gcóras poiblí faoi láthair.