Tá brú ar scoileanna de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall tuairiscíonn RTÉ Raidió na Gaeltachta, de bharr líon ard daltaí ón Úcráin a bheith ag freastal orthu a dúirt Príomhfheidhmeannach an Bhoird Anne McHugh.

Thug an Príomhfheidhmeannach le fios go bhfuil easpa spáis faoi láthair i scoileanna i mBun Dobhráin, i mBéal Áth Seanaigh, ar Bhaile Dhún na nGall, i mBaile na nGallóglach agus i Leitir Ceanainn.

Tá sé tábhachtach go mbeadh fáil sna ceantair áitiúla ina seoltar lucht lorgtha tearmainn a dúirt Anne McHugh ar na seirbhísí ar fad atá riachtanach do na teifigh, - scoileanna agus íoclanna dochtúra go háirithe a dúirt sí.

Tá ranganna béarla á gcur ar fáil do 1,600 duine fásta ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag ionaid ar fud an chondae.