Bailíodh €5bn euro i gcáin chorparáide le linn mhí na Samhna, de réir na dtuairisceán is déanaí atá curtha ar fáil ón státchiste. In ionann sin agus an tsuim is airde riamh a bailíodh in aon mhí amháin.

Tá earnáil na gcomhlachtaí ilnáisiúnta in Éirinn faoi bhláth faoi láthair. Thug an rialtas le fios ar lá an bhuiséid go mbeadh sé mar sprioc go mbaileofaí €21bn euro i gcáin chorparáide faoi dheireadh 2022. Ach i bhfianaise an €5bn a bailíodh an mhí seo caite, tá an sprioc sin sáraithe cheana féin.

Tá ardú 56% tagtha ar an gcáin chorparáide atá bailithe go nuige seo i mbliana, i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.

In iomlán, tá €77.5bn euro bailithe ag an rialtas go dtí seo i mbliana, i gcánacha éagsúla.