Tá sé ráite ag Graham Dwyer os comhair na Cúirte Achomhairc nár chuir sé teachtaireacht teacs chuig Elaine O'Hara inar dhúirt sé gur mhian leis cailín a mharú le scian.

Dúirt sé an méid sin os ard óna shuíochán sa gcúirt ar an dara lá dá achomharc. Cuireadh tús inné leis an achomharc in aghaidh a chiontaithe i ndúnmharú Elaine O'Hara.

Bhris Graham Dwyer isteach trí huaire le linn argóintí abhcóide na n-ionchúiseoirí, Sean Guerin. I ndiaidh an tríú briseadh isteach, thug Uachtarán na Cúirte Achomhairc, an Breitheamh George Birmingham, le fios go dtógfaí Graham Dwyer amach as an gcúirt agus go gcuirfí sna cillíní é dá leanfadh sé leo.

Ciontaíodh Graham Dwyer, atá leathchéad bliain d'aois, in 2015 i ndúnmharú Elaine O'Hara, a bhí 36 bliain.

Fuarthas a taisí ar learg cnoic i ndeisceart Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2013.

Graham Dwyer sa bhliain 2013, nuair a gabhadh é ar dtús maidir le dúnmharú Elaine O'Hara

Thángthas ar chuid dá giuirléidí pearsanta i dTaiscumar Fheartraí trí lá ina dhiaidh sin.

Bhí sí ar iarraidh ar feadh trí mhí dhéag roimhe sin.

Bhí cuid mhór de chás an Stáit in aghaidh Graham Dwyer ina thriail bunaithe ar shonraí a theileafóin phóca, agus i ndiaidh a chiontaithe thug sé dúshlán na reachtaíochta a cheadaigh do na húdaráis leas a bhaint as na sonraí sin.

Cé gur rialaigh cúirteanna in Éirinn agus san Eoraip i bhfabhar Graham Dwyer, deimhníodh go mbíonn eisceachtaí ann agus gur féidir glacadh le fianaise áirithe, fiú má sáraíodh cearta an duine, fad is nach d'aon turas a sáraíodh iad.

Ní ag brath ar an bpointe dlí sin amháin atá Graham Dwyer, áfach.

Maíonn sé freisin gur chóra don bhreitheamh sa triail in 2015 glacadh lena iarratas treoir a thabhairt don ghiúiré é a fháil neamhchiontach mar nár deimhníodh riamh cad ba thrúig bháis do Elaine O'Hara.

Mhaígh Graham Dwyer sa triail gurbh amhlaidh a chuir Elaine O'Hara lámh ina bás féin.