Mhaígh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen nach mbeadh aon "teorainn chrua" in Éirinn agus dúirt sí go gcaithfí a chinntiú go leanfadh an margadh aonair air ag feidhmiú thuaidh agus theas.

In óráid a thug sí uaithi faoi dhreich Theachtaí Dála agus Sheanadóirí Éireann tráthnóna, thug Ursula von der Leyen le fios nach gcuirfeadh imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach, nach gcuirfeadh sé bac leis an athmhuintearas in Éirinn.

Gheall sí freisin go seasfadh an tAontas Eorpach le Comhaontú Aoine an Chéasta.

Ag labhairt di ó ionad an Chinn Chomhairle i nDáil Éireann, thug sí le tuiscint dá mbeadh Stát na hÉireann agus an tAontas Eorpach ar thaobh amháin agus an Bhreatain ar an taobh eile, dá mbeidís sásta na ceisteanna íogaire ar fad [a bhaineann le Breatimeacht] a chur san áireamh, go bhféadfaí teacht ar chomhréiteach fónta.

Dúirt Ursula von der Leyen freisin gur thug an teagmháil a bhí aici go dtí seo le Príomh-Aire na Breataine Rishi Sunak, gur thug sé misneach di faoin am atá le teacht.

Agus iarcheannaire an SDLP John Hume á thabhairt mar údarás aici, mhaígh sí gur foras é an tAontas Eorpach a thug idir chúnamh agus uchtach do dhaoine.

Mhol sí go hard an tír seo agus dúirt go bhfuil "an-mheas ag tíortha eile na hEorpa ar Éirinn thar aon tír eile."

Lean sí uirthi ag déanamh an bhéil bháin linn agus mhaígh go bhfuilimid "soicheallach, dílís dár stair, oscailte agus saorbhreathach maidir lena bhfuil i ndán dúinn."

"Is fearrde an Eoraip Éire mar chuid di agus, go deimhin, tá an Eoraip faoi chomaoin ag Éirinn," ar sí.

Níl rós gan deilgín, áfach, agus tharraing Ursula von der Leyen aird chomh maith ar ár gceanndánacht, mar a dúirt sí.

Mar a tharlaíonn sé, teastaíonn an tréith seo, arsa sí, le tacú leis an Úcráin agus le gur féidir leis an Eoraip a bheith neamhspleách feasta ar ghás agus ola na Rúise.

Ina dhiaidh sin, mhol sí arís "an t-oileán glas seo" faoin dul chun cinn atá déanta againn maidir le fuinneamh gaoithe.

"Is ollchumhacht í Éire anois i dtaca le fuinneamh gaoithe de," arsa Ursula von der Leyen.

Áirítear gur ón ngaoth a gineadh 31% de leictreachas na tíre anuraidh.

Níl chun cinn orainn san Aontas Eorpach ach an Danmhairg, a deirtear.